Home / Contact
Agenda / Nieuws

Alles anders

Wat kan het in het leven anders lopen dan je gedacht had. Niet alleen in Katwijk is alles anders, maar momenteel in het hele land en in de hele wereld. Wie had zich dit coronaleven ruim een jaar geleden kunnen voorstellen? We dachten veel onder controle te hebben, ook medisch, maar één nietig virus zette de wereld stil.

Ook na de recente verkiezingen dachten we snel een nieuw kabinet te hebben, maar één foto van een geheim document onder de arm van een zieke verkenner zette de boel volledig op zijn kop. Motie van wantrouwen, motie van afkeuring, in ieder geval een ingrijpende vertrouwensbreuk. Vertrouwen verspeel je in een ogenblik en herstel van vertrouwen duurt heel lang, dat weten we allemaal.

Geloven is ook vertrouwen en hoevelen zijn dat niet kwijtgeraakt? Toch is het weer terug te vinden, soms zelfs heel anders dan het eerst was, levendiger, persoonlijker. Meer met het hart dan met het hoofd. Het is de Geest, die levend maakt. Van de broers van de Here Jezus staat beschreven dat zij niet allen in Hem geloofden, maar pas na Pasen, na Zijn opstanding overtuigd werden dat Hij echt de Messias was. Jacobus, de oudste, werd zelfs leider van de eerste christengemeente van Jeruzalem. Jezus had vier (half)broers, Jacobus, Joses, Simon en Judas. De laatste is uiteraard niet dezelfde als Judas Iskariot, de verrader. Daarom wordt hij Judas Thaddeüs genoemd, een minder bekende apostel. Ds. P. Vermaat, die de komende twee zondagen voor onze wijk zal voorgaan, heeft een mooi boekje geschreven ‘De apostelen in beeld – Dwalen door verhalen’, waarin deze Judas ook beschreven wordt.

Wat schetst mijn verbazing dat ik in de krant las, dat Sigrid Kaag, momenteel hoofdrolspeler in de formatieperikelen, een medaillon om haar hals draagt met een afbeelding van de apostel Judas Thaddeüs. Verrassend voor een leider binnen een bepaald niet christelijke stroming. Het medaillon had ze gekregen van een lieve vriendin rond een werkbezoek aan het Vaticaan. Daar zouden in de St. Pieter de stoffelijke resten van Thaddeüs liggen. Sigrid Kaag steekt haar rooms-katholieke geloof niet onder stoelen of banken. Zo zegt ze: ‘Voorafgaand aan debatten vind ik heel vaak mijn rustmoment in een gebed om rust en wijsheid’. Judas Thaddeüs is geen beschermheilige van lijsttrekkers, voegt ze er met een glimlach aan toe. De kerkelijke traditie roept deze apostel vooral aan bij hopeloze zaken en wanhopige verlangens. Hoe actueel is dat, nu alles zo anders gaat dan we dachten.

Het zijn de kleine dingen die het doen, een virus, een persfoto, een medaillon. Ze kunnen de wereld veranderen, soms ten kwade, soms ten goede. Zou ons gebed voor onze bewindslieden daar ook geen plaats in moeten hebben? Voor mensen kun je bidden, voor partijen niet. Laten we aan Gods genade nooit twijfelen en de dag van de kleine dingen niet verachten. We hebben gezien dat zomaar ineens alles anders kan gaan!

‘Mijn schild ende betrouwen

Zijt Gij, o God, mijn Heer!’

Door: Vacant
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter