Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vernieuwde kerkenraad

Vernieuwde kerkenraad

We hebben gewacht op de komst van dominee Van Zanden. Afscheid nemen van en broeders (her)bevestigen in het ambt wil je graag doen met de nieuw aangetreden predikant. Dat wordt D.V. 30 januari a.s. in de Ichthuskerk om 18.00 uur. De broeders Arie van der Plas, Gerrit Remmelzwaal en Gerrit Kloos nemen dan afscheid. Deze 3 broeders hebben de maximale termijn van 12 jaar gediend en moeten volgens de kerkorde afscheid nemen. Zij hebben alle drie nog gebruik gemaakt van de zogenaamde Covid-regeling en hebben een goed half jaar langer gediend. Wij zijn deze broeders dankbaar voor hun inzet als ouderling en diaken in onze wijkgemeente als deel van Gods wijngaard.     

Herbevestiging zal in deze dienst plaatsvinden van de broeders Dirk van der Plas, Dick van Belen, Leen Guijt en Jan van der Plas. Ook deze broeders zijn we dankbaar, dat zij voor een nieuwe termijn bevestigd willen worden. Zo zijn er heel wat wisselingen in onze kerkenraad. De afscheidnemende broeders laten drie vacatures na en er waren al vier vacatures. Hoewel er geen namen binnenkwamen vanuit de gemeente kon de kerkenraad toch stappen zetten.  Dit heeft ertoe geleid dat in de in de vacature van Arie van der Plas is benoemd br. Theo Guijt, Dwarsstraat 11. In de al bestaande vacature voor een sectie-ouderling is benoemd br. Cees van der Plas, Duinoordweg 6. En in de andere bestaande vacature van ouderling - kerkrentmeester is benoemd br. Aron van Duijvenbode, Romeinenstraat 13. Wij zijn God dankbaar dat deze broeders de vrijmoedigheid kregen om hun benoeming te aanvaarden. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van deze broeders kunnen schriftelijk en ondertekend door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente worden ingebracht tot en met zondag 16 januari 2022 bij scriba Bram Barnhoorn, E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR te Katwijk aan Zee.

30

januari zondag

Tijd 18:00 - 19:30

Waar

Ichthuskerk, Nachtegaallaan

Organisatie Sion

Uitgelicht

Bevestiging en intrede ds. G. van Zanden

Sion 10:00 - 17:30 | Oude Kerk

Uitgelicht

Contactmorgen gaat niet door

Sion 10:00 - 13:45 | Het Anker

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter