Home / Contact
Agenda / Nieuws

Pastoraat en diaconaat

De herderlijke of pastorale zorg over de gemeente wordt behartigd door de predikant en de ouderlingen. De predikant en de ouderlingen ontvangen graag bericht in geval van ziekte, opname in een ziekenhuis, overlijden of andere omstandigheden waarin de wijkpredikant of ouderling met u kan meeleven. Als u over het een of ander een gesprek wenst te hebben met de predikant of ouderling dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. U kunt contact opnemen via de volgende e-mailadressen: scribapnielwijk@gmail.com of ds.j.geene@gmail.com. De predikant wordt in zijn pastorale werk bijgestaan door de ouderlingen. De ouderlingen gaan op huisbezoek en leggen bijzondere bezoeken af. Waarbij de ouderlingen proberen binnen niet te lange tijd, de doelstelling is 1x in de 2 jaar, bij alle gemeenteleden op bezoek te komen. Hierbij stelt men het op prijs dat aanwezige kinderen een (gedeelte van) het huisbezoek ook meemaken.

Diaconaat

De Heere Jezus kwam op aarde om te dienen. In navolging van Hem zijn ook wij als gemeenteleden geroepen om elkaar te dienen, in het bijzonder hen die in nood verkeren. De diakenen hebben de taak de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping en hulp te verlenen waar nodig. Voor 'stille' hulpverlening kunt u contact opnemen met diaken D.A. Mathot (telefoon 071-4030278). U mag uiteraard ook eerst contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling. Met uw hulpvraag wordt door hen discreet omgegaan.

Contact

Predikant
ds. J. Geene
Melkweg 43
T 071-4033898
Email predikant

Scriba
C.J. Honders
T 06 1184 4203
E-mail scriba

CONTACTPERSOON DIACONIE
D.A. Mathot
T 071-4030278
E-mail diaconie

Matteus 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter