Home / Contact
Agenda / Nieuws

Pastoraat

De herderlijke of pastorale zorg over de gemeente wordt behartigd door de predikant en de ouderlingen. De predikant en de ouderlingen ontvangen graag bericht in geval van ziekte, opname in een ziekenhuis, overlijden of andere omstandigheden waarin de wijkpredikant of ouderling met u kan meeleven. Als u over het een of ander een gesprek wenst te hebben met de predikant of ouderling dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. U kunt contact opnemen via de volgende e-mailadressen: scribapnielwijk@gmail.com of ds.j.geene@gmail.com. De predikant wordt in zijn pastorale werk bijgestaan door de ouderlingen. De ouderlingen gaan op huisbezoek en leggen bijzondere bezoeken af. Waarbij de ouderlingen proberen binnen niet te lange tijd, de doelstelling is 1x in de 2 jaar, bij alle gemeenteleden op bezoek te komen. Hierbij stelt men het op prijs dat aanwezige kinderen een (gedeelte van) het huisbezoek ook meemaken.

Contact

Predikant
ds. J. Geene
Melkweg 43
T 071-4033898
Email predikant

Scriba
K.J. Bregman
T 06-20214559
Email scriba

Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter