Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-47 Publicatiedatum: 21 november 2022

Namen

Onder de letter P noemt Dr. H.F. Kohlbrügge de volgende namen van onze Heere in de Heilige Schrift.

  • Pestilentie van de hel: Hosea 13: 14. ( HSV: Uit de hand van de hel koop ik hen vrij, uit de dood zal ik hen verlossen, dood, waar zijn je pestilenties?, hel, waar is je verderf? Luther vertaalt hier: Hel Ik zal voor jou een pest zijn.)
  • Priester in eeuwigheid: Psalm 110: 4. Hebr. 5: 6.
  • Priester over het Huis Gods (grote): Hebr. 10: 21.
  • Profeet: Deut. 18: 15. Lucas 7: 16.

Zondag 1ste Advent - Avondmaalstijd

We slaan het Evangelie naar Marcus op. De eerste zondag van Advent staat in het teken van boete en inkeer. Wij zijn niet zo van de wisselende kleuren in de kerkelijke aankleding, maar het kan ons toch wel iets leren over hoe de kerk door de eeuwen heen tegen Advent heeft aangekeken. Het is niet 4 weken van het ene naar het andere cadeautje in de adventskalender. Het is meer iedere dag iets inleveren om des te meer en te beter te verstaan wat ons in de geboorte van Christus is geschonken. De kleur van Advent is paars. Dat is ook de kleur van de Lijdenstijd. Waar we zevendagen moeten leren wat er van ons allemaal aan het kruis moet, om des te beter te verstaan dat Christus dat nu alles heeft gedragen. Zondagavond is het dan ook de voorbereidingsdienst op de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe zeer past de viering van het Avondmaal in de Adventstijd, opdat wij des te beter zouden verstaan Wie we in de kribbe van Bethlehem vinden als we horen dat Hij Zijn leven voor ons gegeven heeft. En daar bereiden we ons op voor. Op donderdag is er dan ook ons uur van bezinning. Daar hoop ik dan met u te mediteren over het zinnetje uit het formulier: Zo heeft Hij de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegen zou vervullen. Van de Schotse kerk kennen we de Avondmaalstijden: een week lang bijeen als gemeente in voorbereiding, viering en dankzegging rondom het Heilig Avondmaal. Laat het ook voor ons op deze manier een toeleven zijn naar de Avondmaalszondag. Geve de Heere onder ons inkeer en verootmoediging, wederkeer en een hartelijke overgave aan Hem, opdat zondaren tot Hem worden bekeerd en we Zijn Naam zullen loven en prijzen.

Lidmatenkring

We waren bijeen in het Maranathacentrum en hadden een goede avond. We hadden het o.a. over de verkiezende God en de verkiezing tot zaligheid. Ik citeerde C.H. Spurgeon: “Als ik wist dat er nog één uitverkorene was die zalig kon worden, zou ik net zo lang bidden tot ik wist dat ik die ene was”. En ook noemde ik Calvijn: hij heeft gezegd dat Christus de spiegel der uitverkiezing is en dat wij over de uitverkiezing niet mogen denken en spreken zonder naar Christus te zien. Met andere woorden: zoals je in een spiegel jezelf ziet, zo weet je of je uitverkoren bent als je op Christus ziet. Ds. Exalto schreef het zo op: “Een spiegel dient ertoe ons te laten zien wie en hoe wij zijn. wij staan voor de spiegel en zo herkennen wij onszelf. En zo is nu Christus, zegt Calvijn, een spiegel, en hij nodigt alle gelovigen uit om te gaan staan voor de spiegel en dan te zien dat zij in Christus verkoren zijn. er is dus bij Calvijn, als hij over de predestinatie spreekt, een directe heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Al wie in Christus gelooft, al wie Jezus Cchristus aanneemt tot zaligheid met een waar geloof, die is van eeuwigheid in Hem verkoren. zo leerde Calvijn, en zo ook onze NGB.”

Kerstkaarten

Cora Zuijderduijn heeft ook weer kerstkaarten gemaakt om te versturen naar onze vrienden in Belarus (Wit Rusland) We kunnen op dit ogenblik geen transporten laten gaan. Mogelijk moeten er straks wel andere transporten worden gehouden. Als de winter zou betekenen dat er honger komt en groot gebrek?  Maar we kunnen hen wel trachten te bemoedigen in de moeilijke omstandigheden waarin de vrienden nu verkeren. Het volk leeft onder een schrikbewind. Al vele jaren! Maar nu de dictator in het nauw is gekomen heeft hij zich uitgeleverd aan een andere dictator. De macht van Poetin reikt ook tot in Belarus. En hoewel we niet horen van gevechten op Wit-Russische bodem, toch bevinden zich veel Russische troepen in Belarus. We willen voor onze broeders en zusters daar bidden. Maar een bemoediging sturen door een kaartje is daarbij een goede zaak. Doet u mee! Zie voor de kaarten het bericht achterin deze kerkbode.

Heel Hoornes zingt kerstliederen

Op dinsdag 13 december hopen we weer een uur zingen te houden in de Pniëlkerk. Van 19.00 tot 20.00 uur. Samen zingen van kerstliederen. Medewerking wordt verleend door het Willen van der Plas-koor o.l.v. Jaap van Rijn. Een korte meditatie. Er wordt de mogelijkheid geboden voor mensen die slecht ter been zijn of van een rolstoel gebruik moeten maken om ook te komen. Vervoer kan worden geregeld. Maar u bent ook welkom met begeleiders. Vooraf is er een broodmaaltijd die begint om 17.00 uur. Wilt u gebruik maken van de broodmaaltijd, dan vragen wij u dit voor DV 6 December te laten weten bij de diaken van de wijk. Het telefoonnummer is: 071-4028509. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dit ook aan de diaken doorgeven. Het is nog even weg, maar graag zo snel mogelijk opgeven. En deze uitnodiging kunt u ook door geven aan anderen. Ieder is welkom. Nodig buren, vrienden en bekenden uit. Link naar uitnodiging: Heel Hoornes Zingt!

Tenslotte

De kolommen zijn weer vol. We wensen u een gezegende zondag.  Een hartelijke groet vanaf de Melkweg.

J. en G.A. Geene

 

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter