Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-30 Publicatiedatum: 25 juli 2022

Meeleven

Vol nieuwe moed het kerkblad geschreven 14-dagen geleden. Een lijst met zieken om te bezoeken en voorbereidingen voor de prediking. Maar het ging allemaal anders. Ineens was ik besmet met corona. En ik werd er behoorlijk ziek van. Zondag kon ik niet voorgaan en het lijstje ligt nog steeds op het bureau. Inmiddels heb ik gisteren weer mogen preken en hoop ik de dingen weer te kunnen oppakken. Het betekent dat ik niet veel kan schrijven over de zieken. We bidden voor de zieken en wensen allen van harte sterkte en vragen de Heere hen Zijn nabijheid te doen ervaren in hun moeilijke weg. 

Namen

Onder de letter C vindt dr. Kohlbrugge maar 1 naam. Die is zo veelzeggend, dat u daar ook wel 2 weken (met eerbied gezegd) op kauwen kunt! En ontdek dan met verwondering, dat hij 3 Bijbelwoorden uit het Oude Testament opschrijft!

C

Christus dat is, Gezalfde: Psalm 2: 2. Psalm 84: 10. Psalm 89:52.

Zondag

Onze wijk heeft dienst in het Maranathacentrum. In deze dienst hoopt voor te gaan Prop. H. Meijer uit Rotterdam. Laten we geen vakantie nemen van de dienst des Heeren.

Tenslotte

De vakantietijd maakt ook dat er weinig bijeenkomsten te melden zijn. De zomeravondzang is wel het drukste doordeweekse evenement in onze gemeente op dit ogenblik. Ik was er al tweemaal dit seizoen. Ik hoorde van de mensen van de organisatie dat de opkomst dit jaar al weer aardig op gang is gekomen. Maar een volle Oude kerk kwam nog niet voor. Vooral het Katwijkse publiek laat nog wat afweten. Ik vrees dat  de mogelijkheid thuis de avond via de liveview te volgen daar wel eens mee te maken zou kunnen hebben. Natuurlijk weet ik niet hoeveel mensen er in het land kijken, maar iedere avond heeft tot nog toe meer dan 2000 views. Dat is heel wat. En natuurlijk prachtig voor al de mensen die niet kunnen komen. Maar toch wil ik hier even melden dat de zomeravondzang alleen maar kan bestaan als er zangers komen. En weet u. Er zijn allemaal heel mooie dingen te zeggen over samen zingen en de lof van God zingen. Doe ik niets aan af. Maar de zomeravondzang heeft ook een evangelisatorisch aspect. Stel u zich eens voor dat er een vakantieganger op de camping de aankondiging leest of hoort, en op woensdag naar de Oude Kerk komt. En dan tot zijn of haar verwondering op een zomerse avond de Oude kerk vol ziet lopen met mensen. EN als dan dat volk begint te zingen. Zonder dirigent. Allemaal mensen die uit volle borst en met overtuiging horen: Ik zal o Heer die ik mijn Koning noem, Den luister van Uw majesteit en roem verbreiden, en Uw wonderlijke daden, met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Of als daar klinkt in de rust van de avond: Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. En ja, wat is er nodig om aangesproken te worden? Natuurlijk, de Geest van God. Maar in de zomeravondzang geeft de Heere ons een eenvoudig middel om andere de weg te wijzen naar de Heiland der wereld. Ook is de zomeravondzang een project met een missie. Vaak zijn de jongeren van het Dabar-team aanwezig. Zij weten zich geroepen op de campings van het “Goede Nieuws” te getuigen. En de collecte bij de zomeravondzang ondersteunt dat werk. Nog een reden uw bijdrage te leveren.

We wensen elkaar een goede vakantietijd toe. Daar behoef je niet voor te reizen. Dat kan ook dichtbij. Gewoon thuis. Het dagelijkse werk laten rusten en ons onderdompelen in de rust van de dag. Ook kun je werkelijk genieten van de mogelijkheid met elkaar te zijn, met geliefden een maaltijd te houden. Rusten van werk en drukte. Het is een kunst om de rust te vinden. Het is vooral ook een gunst. Als ik daarover ga schrijven wordt het een meditatie. Dat is niet de bedoeling. Maar zomaar komt me een psalmregel te binnen.

Sla ik naar 't ruim der heldre hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe vingren, d' ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilvren maan,
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

 

Hartelijke groet vanaf de Melkweg.

J. en G.A. Geene

 

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter