Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-19 Publicatiedatum: 09 mei 2022

Meeleven

De berichten over nieuwe varianten van het coronavirus bereiken ons al. In Amsterdam gaat het naar verluid al rond. Geen bericht om ons angst aan te praten. Maar wel om aandacht te vragen voor hen die een fragiele gezondheid hebben. We zien hen tussen de andere mensen leven. Schijnbaar is er geen vuiltje aan de lucht. En toch is er achter die schijnbare zorgeloosheid een voortdurende voorzichtigheid. Het fragiele duidt niet alleen op fysieke kwalen en klachten. Onder ons zijn er ook mensen met een fragiele psychische gezondheid. En dat kan allerlei oorzaken hebben. We geven weer handen, alhoewel met vrezen en beven. Maar zo kan het ook zijn in de omgang met de mensen om ons heen. Soms reageren mensen totaal anders dan verwacht. Een donkere gebeurtenis uit het verleden kan worden wakker geroepen door een enkel gebaar of woord. Angst wordt soms zomaar opgeroepen door een toevallige gebeurtenis of ontmoeting. Laten we als gemeente ook aandacht hebben voor de teerheid van de menselijke psyche. Ook die is broos en teer. We zijn er meer dan eens achter gekomen door de eenzaamheid die mensen ervoeren ten tijde van Lock-downs in de afgelopen jaren. Alles wat er om ons heen gebeurd, maakt dat we zo weer doorhollen. Het is nu over en we hebben het er niet meer over. Zo gaat dat in de wereld. Maar in de gemeente van Christus mag er iets gedeeld worden van de innerlijke bewogenheid van Christus. Daarvan lezen we op allerlei plaatsen in het Evangelie. Kijk naar de bewogenheid van Christus hoe Hij blinden en doven geneest van hun handicap. Hij raakt hen aan en communiceert met hen, met gebaren en hulpmiddelen. Die bewogen Heiland zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Daar bidt Hij voor Zijn gemeente.

Zondag

In de avonddienst staat de inhoud van zondag 33 centraal. Dat is de vraag naar de waarachtige bekering. We luisteren naar de Heilige Schrift aan de hand van onze leerboekje. Onze wijk heeft dienst in de Ichthuskerk. Doordat onze wijk nog maar 1 morgendienst heeft tot Pinksteren en geen dienst op Hemelvaartsdag gaan de 2 laatste preken over de serie uit Openbaring beide over hoofdstuk 22.

Herinnering Wijkavond

Donderdag12 mei hopen we elkaar weer te ontmoeten op onze wijkavond. We sluiten de korte serie over het Talmoedisch Jodendom af met een belangrijke vraag: Welke messias verwacht Israël? Een moeilijk onderwerp, waar niet maar 123 een antwoord op is. Goed om met elkaar naar de stemmen uit Israël te luisteren en ons daar een beeld bij te vormen. Hartelijk welkom in de wijkzaal. 19.45 uur is er koffie. We beginnen om 20.00 uur.

Lidmatenkringen

Donderdag 19 mei hopen we elkaar te ontmoeten op de Lidmatenkring. Als gebruikelijk is de inloop met koffie om 19.45 en beginnen we om 20.00 uur. Allen weer hartelijk welkom. We lezen uit ons boekje hoofdstuk 18: Pastoraat. Het daarbij behorende Schriftgedeelte is 1 Petrus 5.

20 mei

Ik herinner nog maar eens aan de uitnodiging voor het Jongeren-event ter afsluiting van het catecheseseizoen. In de app. Heb ik jullie de link toegestuurd om je op te geven. Meld je aan! Dat is voor de organisatoren wel zo makkelijk.

Tenslotte

Zondag komt de beroepen ds. Westland preken in de Oude kerk. We dragen hem op aan de troon der genade. Om helderheid in de weg die hij moet gaan, nu van alle kanten een beroep op hem wordt gedaan. De Heere wijst de weg! Beroepen is een gebed tot de Heere. Hij zendt in Zijn goedheid dienaren van het heerlijk Evangelie tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Ons gebed zal dus zijn: Heere is dit Uw knecht voor ons? Let op: niet onze knecht, maar Uw knecht. Onze knechten vertellen ons verhaal. Gods knechten brengen het Evangelie van de hemel. Dat worden engelen genoemd in de Openbaring, engelen van de gemeente. Dat zijn geen wezens waar je voor moet buigen of bukken. Dat krijgt Johannes met nadruk te horen. Maar het zijn boodschappers die u opwekken en dringen te bukken en te buigen voor hun Zender, de Koning der koningen en de Heere der heren.

Gezegende zondag,
J. en G.A. Geene

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter