Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-02 10 januari 2022

Medeleven

Vaak is het voor dokters zoeken welke behandeling passend is. Ook is ons lichaam niet zoiets als een machine. Door vervanging met een nieuw onderdeel of een betere afstemming kan een probleem dan worden opgelost. Zo wordt er wel vaak over ziek-zijn gesproken, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Christenen geloven niet in een maakbare samenleving. Christenen stellen hun hoop op de Heere, hun God. Ook als we gebruik maken van middelen, medicijnen, vaccinaties of operaties. Dan nog is onze verwachting van de Heere. En ook als alle middelen niet baten is onze hoop op Hem in Wiens hoede we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn.

Daarom dragen we elkaar op in onze gebeden. Niet als een laatste redmiddel, omdat de dokters niets meer voor ons kunnen doen. Maar iedere dag is ons gebed tot Hem, in het geloof dat Hij om Christus wil onze Vader is. We zijn des Heeren in leven en sterven, met lichaam en ziel, omdat Christus ons heeft gekocht en betaald en Hij ons zo bewaard dat geen haar van ons hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. We begrijpen allemaal dat dit geen zaken zijn die we éénmaal leren en dan voor ons hele leven weten en ten uitvoer brengen. We leerden misschien vraag en antwoord 1 uit de Catechismus uit ons hoofd toen we jong waren. We groeiden er mee op. Het geloof en het vertrouwen kwam met stukjes en beetjes in ons leven of met één grote klap. Maar toen begon het pas. De wandel in de weg van het geloof. De overgave aan de Heere van heel ons bestaan. Met lichaam en ziel. En ook als ziekte ons aardse leven bedreigd moeten we dat steeds leren. Niemand die ons dat beter kan leren dan Hij, Die dat voor ons (in plaats van ons en vóór ons uit) gedaan heeft, de Heere Jezus. Een Engelse predikant schreef een dik boek met de titel “Zien op Jezus”. In 1658 verscheen het. Isaäc Ambrosius heette de schrijver. Ik schrijf nu maar eenvoudig neer: neem uw Bijbel en lees het Evangelie. En zie daar wat Jezus de Zoon van God deed om mensen zoals u en ik, zondaren, te redden van zonde en schuld, van nood en dood. Wat Hij deed om u in dagen van vreugde en blijdschap en in dagen van angst en verdriet, pijn en ziekte, nood en dood te helpen, te steunen, te dragen en te bemoedigen. Zie op Jezus!

Pastoraal bezoek

Dat is moeilijk met de huidige omstandigheden. Juist ouderen en zieken zijn kwetsbaar. Maar dat moet nooit in de weg staan als u om bezoek verlegen bent. Laat u het weten, dan kijken we hoe we een afspraak kunnen maken.

Zondag

In de morgen hoop ik weer voor te gaan in een evangelisatiedienst in Hoorn. Een klein groepje mensen mag aanwezig zijn anderen kunnen de dienst meemaken via de livestream. Broeder albert van der Bragt, de evangelist tracht ondanks alle maatregelen mensen te bereiken met het Evangelie. Misschien zag u het blad Allicht Hoorn? Ook in deze tijd mag het werk in deze stad in Noord-Holland doorgang vinden. In de middag heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. Dan is de stof van Zondag 25 aan de orde. De Heilige Geest werkt middellijk, zo hebben onze vaderen beleden. En wij belijden dat met de kerk mee!

Wijkavond

Vorige week schreef ik dat we mogelijk al op tijd zouden horen van versoepelingen. Maar dat bleek een vergissing mijnerzijds. Helaas kan de wijkavond geen doorgang hebben. We hopen dat het in de volgende maand wel weer mogelijk zal zijn. Noteert u de datum? 17 februari D.V.

Catechese

De catechisaties hopen we te hervatten op dinsdag 18 januari. Mocht er onverhoopt toch nog verandering komen, dan laat ik dat weten via de app.

Tenslotte wensen we u een gezegende zondag en brengen u een hartelijke groet vanuit de Melkweg,

J. en G.A. Geene

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter