Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-46 15 november 2021

Zondag

Zondagmorgen waande ik me onder de preek in de tijd van Augustinus, toen het nog gebruik was onder de preek met het verkondigde Woord hardop in te stemmen. Toen ik in een citeren van een Bijbeltekst even adem hapte, kwam het vervolg van de tekst al eer ik het had uitgesproken. Zo was de hoorder van het Woord erbij. ’s Avonds waren we bijeen in de Pniëlkerk en luisterden we naar de Catechismus. Voorlopig zal de behandeling daarvan even stilliggen. Na de jaarwisseling willen we weer voortgaan. Nu de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag wordt het wel genoemd. We bidden voor de rouw-dragenden. Maar we zien boven alles uit naar de dag van glorie en lofprijzing, als de Heere verschijnen zal op de wolken. Is het voor u een dag waar u naar uitziet? In het formulier is wel 4 keer sprake van het eeuwige leven. En brood en wijn willen ons richten op de kruisdood van Christus waar hij voor ons is geworden tot ware spijs en drank tot het eeuwige leven. U hebt het dus nodig. Christus lijden en sterven. Dat te overdenken in het geloof, het te bestuderen, het te omhelzen. En het op te eten en ervan te drinken. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. In het Avondmaal geeft Christus ons daarvan de tekenen en zegelen. Zo waar als u brood proeft en smaakt, zo waar smaakt u Christus lichaam en bloed in het geloof tot uw eeuwig behoud. Ja we kunnen heilzaam schrikken als we lezen van onze eeuwige honger en kommer, onze zonden. En we kunnen heilzaam schrikken als we schrikken van de straf die we verdienen, de eeuwige dood. Maar als Christus komt moet de schrik verdwijnen, dan worden we uitziende mensen, verwachtend de openbaring van onze Zaligmaker op de wolken des hemels.

Herinnering Lidmatenkringen

Donderdag 18 november hopen we weer onze wijkavond te houden. Aanvang 19.45 met koffie. Het kan toch doorgaan. We kunnen gebruik maken van de grote zaal en daar kunnen we op afstand zitten. Mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsing. We gaan verder in ons boek over de Petrusbrieven. We lezen hoofdstuk 14. En denken samen na en spreken met elkaar over de betekenis van de Heilige Doop. Hartelijk welkom.

Tenslotte

Denkt u ook aan het bezinningsuur op donderdag 25 nov. D.V. Zie elders. We beleven moeilijke tijden. We denken in het bijzonder aan hen voor wie dit alles betekent dat er meer uren moeten worden gewerkt. Onder stressvolle omstandigheden. De dokters, verplegenden en verzorgenden.

We wensen u een gezegende zondag.

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg.
J. en G.A. Geene.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter