Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-41 11 oktober 2021

Catechisatie

Volgende week is het al weer Herfstvakantie. Het aantal afwezigen bleek zo groot dat we daarom allemaal vakantie nemen. Ik hoop wel dat jullie dan dinsdag 25 okt. weer aanwezig zijn!

Herinnering Lidmatenkringen

In het nieuwe seizoen willen we voortgaan waar we gebleven waren voor de lock down van afgelopen periode. In begin december 2020 schreef ik: “ Lidmatenkringen. We hadden een goede avond samen. We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten op donderdag 7 januari. Dan lezen we hoofdstuk 13 en 14. Het is zo januari. Dus ik schrijf het maar vast neer….” Hoe anders is het allemaal gegaan. Nu mogen we de draad weer oppakken. En dus gaan we verder met lezen in het boekje over de eerste en tweede Petrusbrief van ds. P. Molenaar. Voor wie wil aansluiten? Hartelijk welkom. Ik breng boekjes mee, of u kunt het afhalen aan de Melkweg 43. (€5) We lezen dus hoofdstuk 13 en 14. We beginnen met koffie om 19.45 uur. We beginnen gezamenlijk en na de inleiding gaan we in twee groepen uiteen. De jongere groep spreekt met elkaar en de ouderen eveneens. Kom en zie!

Kerkhervorming

Donderdag 28 oktober is de gezamenlijke Hervormingsavond. Als gebruikelijk in de Oude Kerk. Aanvang 19.30 uur. Ds. P. den Ouden en ondergetekende hopen te spreken. Er is nog geen onderwerp bekend. Als dat bekend is, zal ik er voor zorgen dat het op de website komt. Je zou kunnen zeggen dat het een goede gewoonte is om deze avonden te houden. En het gebeurt al jaren. Dus ja, goede gewoonte. Maar ik durf ook wel te zeggen dat er ook nu noodzaak is om deze avonden te houden. Er is heel wat gaande in de kerk. We denken misschien dat de belangrijkste roeping van de kerk in deze tijd is om na te denken over de teruggang. Secularisatie, lege kerken etc. Maar laten we niet denken dat zulke tijden immuun zijn voor ketterijen en afwijkingen van de leer van de Kerk en het leven van de Kerk. Ook vandaag wordt er van allerlei kanten gepoogd af te doen en bij te voegen aan wat de Heilige Schrift leert. De oude woorden staan nog wel in de boeken, maar de uitleg die er aan gegeven wordt en de toepassingen die er bijgevoegd worden maken de gemeente al te vaak in verwarring en trachten haar los te weken van de gezonde leer. De Heere Jezus heeft er al van gesproken:  Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Laten we geen mensen worden die tevreden zijn met wat wij allemaal doen, maar mensen worden die zich altijd weer willen laten leren door het Woord van God, opdat we door het geloof mogen wandelen en genade alleen verheerlijken. Gereformeerd, om steeds weer gereformeerd te worden.

Laat uw plaats niet leeg.

Tenslotte

Zondagmorgen heeft onze wijk dienst in het Maranathacentrum. In de middag hoop ik de gemeente van Noordwijk te dienen met het Woord. Volgende week zondag worden we ’s morgens verwacht in de dienst voor doven en ’s avonds heeft onze wijk dan dienst in de Ichthuskerk.

Ik heb de indruk dat door de regels men deze zomer minder op vakantie ging en nu van de herfstvakantie meer dan eerst gebruik maakt om een weekje weg te zijn. Fijn als dat kan. Laten we hen die thuis moeten blijven niet vergeten. Met de moderne telefoons is het heel gemakkelijk een berichtje te sturen en een kaartje doet nog altijd goed. Zie naar elkaar om.

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg. J. en G.A. Geene.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter