Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-40 04 oktober 2021

Kerkenraad

Afgelopen week kwam het bericht van Broeder T. van der Plas, Groen van Prinstererweg 33, dat hij zijn benoeming tot diaken mocht aannemen. We zijn daar heel dankbaar voor. Ook al zijn we als kerkenraad geschokt door het bericht van het overlijden van onze broeder Wim Guijt. Toch mogen we ervaren dat de Heere van ons afweet en in Zijn genade ons in het “onbegonnen werk” van ambtsdrager Zijn kracht schenkt. Zo mogen we ervaren dat het werk van de Heere is en door Zijn kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. We wensen Teun van harte sterkte en Gods genade te ervaren in het dienstwerk. We hadden het plan om deze week opnieuw een verkiezing te houden voor de vacature van ouderling die er was gebleven na de eerste verkiezing. Maar nu hebben we besloten dat nog even uit te stellen. Dinsdagavond zijn we als broeders in stilte bijeen rondom het Woord i.v.m. het overlijden van onze broeder Guijt. Indien leden uit wijk Pniël bezwaar willen maken tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de benoemde broeder T. van der Plas, dan kunnen zij dit schriftelijk en ondertekend melden bij de scriba van de Pniëlwijk.

Catechisatie

De catechese is van start gegaan. Ik miste er nog wel een aantal. Ook al zijn de groepjes klein, toch was het een goed beging met de les van de GZB over: Durf te getuigen! Dinsdag op de gebruikelijke tijden. Zie de folder die in de bus kwam. A.s. dinsdagavond catechisatie! Allen weer hartelijk welkom.

Belijdeniscatechisatie

We ontmoeten elkaar op dinsdagavond in de Pniëlkerk 20.30 uur. Mogelijk loop je er al een poosje tegenaan te hikken. Zal ik gaan, of nog uitstellen? Durf ik wel. Kan ik wel? Maar misschien loop je met heel andere vragen? En wil je er nog over praten. Maak een afspraak. Je kunt me ook mailen of appen. (06-33774006).

Herinnering Wijkavond

Het is weer mogelijk om wijkavonden te houden. Daarom mag ik u hartelijk uitnodigen weer deel te nemen. Donderdagavond 7 oktober a.s. is de eerste keer. Ik wilde dit seizoen een aantal avonden besteden aan onze oudste broeders en zusters: het volk Israël. Er is heel veel te doen over israël en de betekenis van dit volk voor de christelijke gemeente. Over bijna ieder onderwerp dat betrekking heeft op de Bijbel moet je ook spreken over de betekenis van Israël voor dat onderwerp. Maar over bijna ieder onderwerp waarbij Israël ter sprake komt is ook discussie. We zien ook in onze tijd dat er gemeenten ontstaan die zich richten op wat we noemen Messiasbelijdende Joden. Er ontstaan daardoor ook allerlei vragen en ik dacht: het is misschien zinvol daar eens aandacht aan te besteden. De eerste avond wil ik iets vertellen over de grote diversiteit van het Joodse religieuze leven en de Joodse stromingen. Allen hartelijk welkom! Aanvang 19.45 uur.

Lidmatenkringen

In het nieuwe seizoen willen we voortgaan waar we gebleven waren voor de lock-down van afgelopen periode. In begin december 2020 schreef ik: “ Lidmatenkringen. We hadden een goede avond samen. We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten op donderdag 7 januari. Dan lezen we hoofdstuk 13 en 14. Het is zo januari. Dus ik schrijf het maar vast neer….” Hoe anders is het allemaal gegaan. Nu mogen we de draad weer oppakken. En dus gaan we verder met lezen in het boekje over de eerste en tweede Petrusbrief van ds. P. Molenaar. Voor wie wil aansluiten? Hartelijk welkom. Ik breng boekjes mee, of u kunt het afhalen aan de Melkweg 43. (€5) We lezen dus hoofdstuk 13 en 14. We beginnen met koffie om 19.45 uur. We beginnen gezamenlijk en na de inleiding gaan we in twee groepen uiteen. De jongere groep spreekt met elkaar en de ouderen eveneens. Kom en zie!

Tenslotte

We wensen u een gezegende zondag. J. en G.A. Geene.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter