Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-35 30 augustus 2021

Ambtsdragersverkiezing

Even voor de vakantie hielden we verkiezingen, maar dat bracht geen uitkomst. Nu gaan we voort met de verkiezing van 2 ouderlingen in de ontstane vacatures. Maar daarbij komt ook de verkiezing. In de komende vacatures van 1 ouderling en 1 diaken. En de herverkiezing van de broeders die een volgende periode willen dienen. De aftredende broeders zijn oud. J. van Vliet en diaken J. B. van Duijvenbode. De volgende broeders zijn herkiesbaar: W.Guijt, H.N.Haasnoot, C.Hoek, C.Verdoes, M.de Zwart. Br. J. de Vreugd is ook herkiesbaar maar heeft nog even bedenktijd nodig.

Al met al betekent dit dat u namen kunt indienen in de 4 vacatures: 1 diaken en 3 ouderlingen.

Ook voor de herkiesbare broeders kunt u namen indienen als u dat wenst. Gebeurt dat niet dan zijn zij herkozen. Leden van de wijkgemeente kunnen namen indienen bij de scriba van de wijkgemeente: br. C.J. Honders, Titan 23. U brief met namen kunt u tot uiterlijk dinsdag 7 september bezorgen bij de scriba.

Gemeente, het is een moeilijke tijd. Er zijn veel onzekerheden. Ook in het kerkelijk leven ondervinden we daar de gevolgen van. Aan alle kanten wordt aan ons getrokken. Dwars daar doorheen komt de roepstem van de Heere. En die komt ook door de stem van de gemeente tot ons. Wilt u biddend deze voordracht en de verkiezing overdenken!
In de kerkenraadsvergadering van 8 sept. D.V. zal er dan verkiezing zijn.

Belijdenis van het geloof

Straks beginnen de catechisaties weer en komen we ook weer samen om ons voor te bereiden op de Openbare geloofsbelijdenis. Een 4 tal mens hebben zich daar al voor opgegeven, maar daar is dus nog plaats genoeg. Mogelijk wil je daar eerst nog een gesprek over hebben. Dat kan. Maak een afspraak. (06-33774006) Het is goed om met elkaar de weg te gaan. Ook al loop je nog met allerlei vragen rond. Daarvoor is dan juist gelegenheid je vragen te bespreken. Wat komt het er in deze tijd op aan, dat we belijden dat we onze hoop en verwachting op God stellen.

Opening Winterwerk/Bezinningsuur

Donderdag 9 september is in de Nieuwe kerk de bijeenkomst ter Opening van het winterwerk. Het valt in de week van voorbereiding en daarom is het gecombineerd met het Bezinningsuur. Elders leest u er meer over. Fijn dat het weer mogelijk is elkaar ook door de week te ontmoeten onder het Woord.

Censura Morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid voor een gesprek met een aantal leden van de kerkenraad, mocht u bezwaren hebben aan te gaan aan de dis van het verbond. Neemt u daarvoor contact op met de predikant of de scriba van onze wijkgemeente.

Tenslotte

Langzamerhand komt het winterwerk weer op gang. We wensen allen die daar in leidinggevende taken hebben van harte zegen. Laat het gemeentewerk ons hart mogen hebben. Dat kost tijd. Ja. Dat kost moeite. Ja. Dan moet je voor andere dingen nee zeggen. Ja. Maar wat een vreugde is de dienst van de Heere. Mag dat wat kosten?

Gezegende zondag. In de avonddiensten is de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Onze wijk heeft dan geen dienst. Maar dat is geen reden om uw plaats leeg te laten. In de morgen hebben we dienst in het Maranathacentrum.

Hartelijke groet vanaf de Melkweg.
JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter