Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-29 19 juli 2021

Zondag

D.v. zondagavond  25 juli heeft onze wijk de dienst in de Nieuwe kerk, waarin ds.J.Geene zal voorgaan. We hopen dat dominee Geene en zijn vrouw van een welverdiende rust hebben kunnen genieten. Twee weken zijn natuurlijk ook weer zo voorbij en dan komen we weer in het patroon van voor de vakantie. We wensen beiden Gods zegen toe bij het werk wat ze mogen doen in de wijk en de  Haspadie.

Nadenkertje

Tijd is eeuwigheid, maar we hebben niet eeuwig de tijd.

Rooster bijeenkomsten Pniëlwijk 2021 - 2022

De website van onze Hervormde gemeente biedt aan elke wijk de mogelijkheid om informatie te publiceren en op deze manier  te delen met de meelevenden in en buiten  de wijk. Onze web-beheerder van de wijk, Klaas Hoek, heeft recent het overzicht van de wijk-bijeenkomsten 2020 – 2021 online gezet. Op twee manieren kunt u het rooster raadplegen: 1. Via de online agenda op de website van de wijk en 2 u kunt daar ook het overzicht(pdf) downloaden, waarna u het kunt printen. De maand september ligt nog een stukje voor ons, maar wanneer u de bijeenkomsten wil bijwonen dan kunt u ze in uw persoonlijke  agenda noteren

De mens wikt, maar God beschikt. Wij maken plannen, roosters en vullen agenda’s, dit moeten we ook doen om dit alles ordelijk te laten verlopen.  Echter God beschikt, dit hebben we ervaren in de tijd die achter ons ligt. Eén virus: weg onze plannen, roosters en agenda’s. Een nieuw overzicht met bijeenkomsten, we weten niet wat  de toekomst ons  gaat brengen. Hoe zal de Covid19 zich ontwikkelen en hoelang hebben we nog te maken met de anderhalve meter. Een nieuw rooster, die we biddend neerleggen met de woorden: ‘De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.’ (Psalm 90:17)

Tenslotte

We leven mee met de broeders van de Morgensterwijk, nu ds J.W.Verboom bedankt heeft voor het beroep naar Katwijk aan zee. We wensen onze broeders Gods leiding en zegen nu de zoektocht moet worden voortgezet.

Grote zorgen zijn er omtrent het oplopen en onder controle houden van de covid19 besmettingen. Zal het opnieuw consequenties hebben voor het kerkbezoek? Laten we deze nood voor Gods aangezicht brengen in ons gebed.

Wat een nood en zorgen bij de inwoners  in de stroomgebieden van de Rijn en Maas. Een catastrofe van ongekende omvang. Veel  mensenlevens zijn te betreuren, bewoners die al hun bezittingen zijn verloren. Waar moet je het zoeken? In al deze ellende zwijgen wij en luisteren we naar Gods woord in psalm 10: ‘Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.’

De schoolvakantie is begonnen, we wensen iedereen die in de komende weken er even tussenuit gaat, dichtbij of ver weg, een goede en ontspannen  tijd toe.Boven dit alles Gods zegen.

Een hartelijke groet van  de kerkenraad,
Scriba C.Honders

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter