Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-20 17 mei 2021

Meeleven

We denken aan hen voor wie het leven een dagelijkse kwelling is. Omdat het vol van angsten en donkerheid is. Omdat je de dag niet door kunt komen. Omdat je iedere nieuwe dag weer als een onoverkomelijke berg ervaart. En ja, dan kun je als gelovig mens toch zo bang zijn en je zo verlaten gevoelen. De weg achter Christus tot in de diepste diepten leren kennen als een kruisweg. Dan zijn we als gemeente geroepen voor elkaar te bidden. Dan mogen we elkaar op de vleugels van het gebed brengen voor de troon van Gods genade. Laten we als “gezonde” mensen ons niet gedragen alsof dat een zegen is die we verdienen, omdat we zo gelovig zijn. Laten we ervan getuigen dat de Heere ons in onze nood niet alleen laat, ook al gaan we door een dal van de schaduw van de dood. Psalm 23 is niet “een romantische idylle”. Maar het lied van een oud geworden kind van God, dat terug ziet op zijn leven en belijdt zelfs in de duisternis toen ik geen hand voor ogen zag en het allemaal niet meer wist, heeft Hij me niet losgelaten.

Afscheid

Zondagavond namen we afscheid van twee ambtsdragers van onze wijkgemeente. Br. C.A. de Vreugd en broeder K.J. Bregman. Broeder de Vreugd had al bij zijn herbevestiging gemeld dat hij nog wel 2 jaar wilde dienen, maar dat zijn leeftijd hem had doen besluiten niet nog een hele periode te kunnen dienen. Het si wel even langer geworden, maar nu was tot de tijd gekomen om afscheid te nemen. Het ambtswerk vraagt om volle inzet en als je bemerkt dat je die niet meer kunt geven dan doet het pijn om het te moeten neer leggen, maar is de tijd gekomen. Broeder Bregman moest ook tot die beslissing komen. Maar dan is het nog meer pijnlijk als je nog geen gevorderde leeftijd hebt en nog vol op in het leven mag staan en toch de geestelijke kracht niet meer hebt om je taak te volbrengen. Dat is een hele overwinning, maar als het ambtswerk onze gezondheid in de weg staat, dan kunnen we niet anders. We hopen en bidden dat Koen weer mag opknappen en zijn weg met vreugde gaan. De Heere zegene de beide broeders en hun echtgenotes die hen bij stonden in het werk dat ze jarenlang mochten doen. Broeder Honders is bereid om het scribaat voor zijn rekening te nemen. Daardoor worden allerlei taken geruild, daarover hoort u later.

Zondag

Pinksteren is het Feest van de Geest zou je kunnen zeggen. Dat betekent niet dat we een feestje vieren, maar dat betekent dat de gemeente van Christus gedenkt dat de Heilige Geest is uitgestort en sinds die dag wereldwijd werkzaam is om u en jou en alle mensen te bereiken met de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder van zondaren. In deze kerkbode leest u van alles over zendingswerk dat vanuit onze gemeente wordt ondersteund. Zo bent u betrokken bij de zending. Laat dat voor ons allen een zaak van gebed zijn! Onze wijk heeft dienst in het Maranathacentrum. We maken een sprong in de Catechismus naar zondag 20. De vraag is: Wat gelooft u van de Heilige Geest? Om in de catechismus iets te horen over zending moet je helemaal naar het slot. Daar wordt de bede “Uw Koninkrijk kome” uitgelegd. En dan staat in het antwoord: bewaar en vermeerder Uw kerk. Het zicht op de wijde wereld waar de mensen nog helemaal niet wisten van de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus, was nog niet zo groot. Later komt er aandacht voor als de wereld steeds verder wordt ontsloten. Dan verschijnen ook de eerste boeken over zending. We weten hoe onze overheid predikanten liet mee gaan aan boord van de VOC- schepen. Maar met schaamte moeten we erkennen dat dit ook hand in hand ging met allerlei kwalijks waarvoor we ons nu schamen. Nog weer later werd de bevrijding in Christus wel gepredikt, maar de mensen die het hoorden werden door de verkondigers tot slaaf gemaakt of. zoals in Afrika en Amerika, weggezet als tweederangs burgers. Vandaag moeten verkondigers van het Evangelie in de landen en gebieden waar zij werken vaak heel wat kwalijke gevolgen van de zogenaamde beschaving, die uit “het rijke westen” werd gebracht, overwinnen. Bij aankomst op het vliegveld in Ethiopië en later een keer in Albanië, vielen me de reclamezuilen voor de “onmisbare zegeningen van onze beschaving” op. Ik zal de grote namen niet noemen. Wij zijn het echt gaan geloven, dat je niet zonder kunt. Maar dan kom je in een land waar mensen in hutjes wonen en er in de wijde omgeving geen zendmast te vinden is. Maar zonder mobiele telefoon kun je niet leven! Om het nog maar niet te hebben over welke frisdrank je moet drinken, welke auto je moet kopen, en naar welke TV zender je moet kijken. Om met hen dan te spreken over het eigendom zijn van Jezus Christus als je enig troost? Dat is een moeilijke opgave. De confronterende vraag kan dan zomaar boven komen: waaraan ontleen jij je identiteit, rijke westerling? Dan zijn we weer bij het antwoord op de vraag van zondag 20. Daar staat in het antwoord dat de Heilige Geest ook mij gegeven is , opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig zou maken! Daar zit dan ook wel een kritische noot in! Hebben we daar genoeg aan? Zijn we daar tevreden mee? Deze kerkbode is voor twee weken. Onze wijk heeft ’s morgens op de 30ste dienst in de Ichthuskerk en ’s avonds hoop ik dan voor te gaan in de Nieuwe kerk voor de Morgensterwijk. U begrijpt dat ik daarover nog niets durf mee te delen. Ik hoop na de Pinksterdagen daarop me in alle rust te kunnen voorbereiden op een plaats die “Kruishoeve” heet. Dat geeft in ieder geval inspiratie.

Tenslotte

Gezegende Pinksterdagen

Hartelijke groet vanaf de Melkweg,
JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter