Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-19 11 mei 2021

Contact en bezoek

Laat er geen onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid bezoek te ontvangen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn en ons aan de regels houden. Maar dat betekent niet dat ik niet kan langskomen als er nood of ernstige ziekte is. Alleen moet het wel van u zelf uitgaan! Bel me even op en we kunnen er over praten.  

Zondag

Onze wijk heeft ’s morgens de beurt in de dienst voor doven. Na langere tijd geen diensten te hebben gehouden kunnen ook deze diensten weer beginnen. Nog aanpassingen, maar toch… Dat is om dankbaar voor te zijn. In de avond heeft onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. We gaan weer verder in de Catechismus. Zondag 13 is aan de beurt. Waarom Christus de eniggeboren Zoon wordt genoemd en waarom wij Hem onze Heere noemen. Beide vragen worden beantwoord met betrekking tot ons, gelovige mensen. Christus is de natuurlijke zoon van God en wij worden tot kinderen aangenomen. Christus noemen we onze Heere omdat Hij ons heeft gekocht en betaald en ons tot Zijn eigendom gemaakt. En dan moet u thuis een lezen wat zondag 1 zegt. En dan nadenken over wat genade is!

Tenslotte

Het is een drukke week. Donderdag Hemelvaartsdag. Zondag de dienst voor doven en de avonddienst in de Nieuwe kerk. Gelukkig is het Woord van God een onuitputtelijke bron. Maar?: Ds. Van Brummelen zei eens op een bijenkomst met jonge predikanten: je kunt uren bezig zijn een tekst te vinden. Hij adviseerde daarom een boekje aan te leggen met teksten die je bij het Bijbellezen tegen kwam om eens over te preken. Wij lezen samen nu in één jaar de Bijbel door van Genesis tot Openbaringen. (Aanrader. HSV Bijbel in een jaar. Mooie uitgave in paperback. Jeroen heeft het vast.) En dan komen er gedeelten langs waarvan je niet eens wist dat het in de Bijbel stond. Hoewel ik tot mijn 18de toch minstens 4 maal de hele Bijbel voorbij had horen komen aan tafel bij mijn ouders. En dan hebben we het niet over de 45 jaar die daar op volgden met 3 maal dagelijkse Bijbellezing aan tafel en bij de mensen aan huis en voor de prediking en de kringen etc. De Bijbel is altijd ook weer nieuw. Wij zijn niet altijd hetzelfde in onze gevoelens en ervaringen. Als we dan het Woord van God opslaan dan komt het Woord van God ons ook altijd weer anders tegemoet en horen we het soms in een heel andere context en luistere we weer nieuw. Daarom heb ik ook al wel eens over een tekst tweemaal gepreekt. Overwegingen die ook meespelen in een week waarin 3 preken moeten worden voorbereid. En natuurlijk ook 3 liturgieën. Dat vraagt soms ook grote creativiteit. De dienst voor doven gebruikt beeldbestanden van YouTube waar ook de tekst bij staat afgedrukt. Google moet dan helpen de verzen te vinden. Nou ja, u begrijpt het….

Gezegende Hemelvaartsdag en Zondag.

Hartelijke groet vanaf de Melkweg.
JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter