Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-13 29 maart 2021

Meeleven

Oud worden willen we allemaal, zegt het spreekwoord, maar oud zijn.... Het is een heel proces dat we doormaken als we ineens geconfronteerd worden met allerlei dingen die we niet meer kunnen of waar we hulp bij nodig hebben. Dat is ook in het geestelijk leven zo. We moeten steeds meer leren van genade te leven. Vaak wordt er benadrukt dat we bekeerd moeten worden, maar dan wordt het ook vaak gezien als een moment in het leven dat we meegemaakt hebben en nu is het zo. Maar vroeger zei men wel: éénmaal bekeerd is niet bekeerd. M.a.w. als het begin niet wordt gevolgd door dagelijkse bekering dan is het maar de vraag of het wel een begin was. En in de dagelijkse bekering leren we steeds meer dat wij midden in de dood liggen en daarom gaan we ook steeds meer het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. “Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemels brood verzadigd”, zingt de psalmdichter. We dragen de zieken op aan de troon der genade!

Contact en bezoek

Laat er geen onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid bezoek te ontvangen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn en ons aan de regels houden. Maar dat betekent niet dat ik niet kan langskomen als er nood of ernstige ziekte is. Alleen moet het wel van u zelf uitgaan! Bel me even op en we kunnen er over praten. 

Pasen

In de morgen heeft onze wijk dienst op Goede Vrijdag. We zijn dan in het Maranathacentrum. Paaszondag heeft onze wijk in de avond dienst in de Pniëlkerk, evenals op de zondagmorgen van Beloken Pasen, zoals de zondag na Pasen in het kerkelijk jargon genoemd wordt. Beloken komt van beluiken (tegenovergestelde van ontluiken) en betekent afsluiten. De Paasweek wordt afgesloten. Mogelijk ook een herinnering aan de 7 feestdagen waarvan in het Oude Testament sprake is. Voor Goede Vrijdag en Pasen kies ik nog uit het Evangelie naar Mattheus, wat er daarna komt weet ik nog niet. Ik realiseerde me zondag in de tweede avonddienst dat ik sinds de openstelling voor 30 kerkgangers mijn blik op de kerkgangers in de kerk richt. Terwijl ik de afgelopen maanden toch probeerde de camera in het oog te houden. Niet dat het altijd lukte. Ik heb ook een dienst lang in de verkeerde camera staan kijken, Althans ik keek naar de plaats waar ik dacht dat hij hing, maar na de dienst bleek de Ichthuskerk van een nieuwe camera voorzien. Hij hing alleen op een andere plek. 😊. Dus bij diensten waar de camera is, zal ik proberen af en toe ook in de camera te kijken. Dat alles gezegd hebbend, gaat het natuurlijk om wat er uit mijn mond komt. En de gezichtsuitdrukking van de dominee en zijn gebaren kunnen dat misschien ondersteunen, maar ook daar kun je behoorlijk in vergissen. In een boek van ds. Spurgeon over preekkunde staan daar zo herinner ik mij een aantal ludieke voorbeelden van.

Yom Hasjoa

In de week na Pasen, op 8 april, is de gedenkdag van de vernietiging, Yom Hasjoa. Dan gedenkt israël de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het Joodse verzet tegen de nazi's. Vandaag blijkt steeds weer hoe nodig het is deze herdenking te houden en de gedachtenis van de slachtoffers levend te houden. In deze tijd van allerlei complottheorieën, komen er ook steeds weer berichten van ontkenning van de moord op het Joodse volk. En laten we toch bedenken dat mensen die hier grappen over maken, zo maar ineens kunnen veranderen in vijanden van het uitverkoren volk. Daarnaast wordt ook onder volken uit het Midden-Oosten de wrede daden van de nazi's ontkent.

Laten we als gemeente van Christus in deze tijd onze hartelijke verbondenheid met Israël uitspreken en laten we onze hoop op Israëls God in onze gebeden voor Israël laten uitmonden.

Tenslotte

We moeten nog een aantal weken volhouden in de beperking van onze bewegingsvrijheid. Gelukkig kunnen we weer met wat mensen bijeenkomen op zondag! We zien uit naar een volle kerk. We leven mee met de dominees die hun afscheid voorbereiden en anderen die tot een beslissing moeten komen over het beroep dat op hen is uitgebracht.

Hartelijke groet vanuit de Melkweg. We wensen u gezegende Paasdagen.

G.A. en J. Geene

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter