Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-05 02 februari 2021

Meeleven

We deden voorbede voor de zieken. We brachten hen bij de Heere. Doet u dat ook in uw binnenkamer? Of aan tafel met het gezin. Nadat we de Bijbel hebben geopend en gehoord dat God in Zijn genade naar ons omziet. Dan komen ook de anderen in het zicht. Dan krijgen we een ruime blik. Weet u hoe dat komt? Dat komt van de ruimte bij God. Dat komt doordat de genade die de Heere schenkt een onuitputtelijke bron is. Dat komt omdat het offer van de Heere Jezus genoeg is tot verzoening van de zonden van alle mensen in alle tijden. Er is nooit tekort. En als je gaat ontdekken dat je zondeschuld in eigen oog al maar groter wordt, dan mag je ontdekken dat het offer van Christus nog groter is. En dan kan het niet anders of het kan bij Christus ook voor al die anderen. We gaan niet verloren omdat het bij God niet kan, maar  omdat wij niet willen. Platgetreden paden, stenen en ondiepte van aarde, vol van struikgewas is onze akker. Oh God ik moet wel verloren gaan als het aan mij ligt. Maar wat is Uw genade groot en rijk.

Van zondag tot zondag

Het is vroeg Pasen dit jaar en dan zijn er maar weinig zondagen voordat we aan de lijdenstijd beginnen. Zondag is de laatste van de reeks. Voor mij een stille zondag.  Je hebt als dominee, hoe moeilijk de lege kerken ook zijn, toch doorgaans nog wel een dienst te leiden. Niet in uw midden a.s. zondag. En daarna is het de vraag hoe het verder gaat. Afwachten wat de berichten zijn en of de maatregelen zullen versoepelen? Zullen we de lijdenszondagen toch weer, hoe beperkt ook met een deel van de gemeente in de kerkgebouwen kunnen samenkomen? Zullen de sacramenten binnenkort weer bediend kunnen worden? We zien er naar uit. Want hoe zeer we ook mogen geloven dat de Heere ons in alle tijden kan bereiken. Het Woord gaat de wereld over, ook al lees je het in geen enkele krant bijna. De grootste strijd in deze wereld is de overwinningsstrijd van Christus. Door Zijn hand zal Gods werk in deze wereld voorspoedig zijn. Maar het leven mag door het werk van Christus bij tijden ook iets hebben van de hemel. Er mag soms ook de Morgenglans der eeuwigheid over het leven stralen. In het bijzonder als de gemeente mag samenkomen in Gods Huis. Als de verschillen tussen mensen niet tellen, als armen en rijken naast elkaar de kerkbanken vullen en allen uit één mond zingen en samen hetzelfde Woord horen. Dan gaat het dak bij tijden van de kerk af en dalen de hemelse gunsten op ons neer. O blij vooruitzicht dat mij streelt….. Dan wordt in de kerkdienst het verlangen naar de hemel geboren. Wanneer zal die Dag zijn…

Tenslotte

Een hartelijke groet aan allen en we wensen u een gezegende zondag.
G.A. en J. Geene

 

 

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter