Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-50 07 december 2020

Gezamenlijke wijkavond

10 december hoopt ds. Lugthart de avond te verzorgen. 16 dec. is de gezamenlijke kerst-wijkmiddag. Ds. Veerman heeft deze middag de leiding, maar er is een keur aan medewerkenden. Helaas kunnen we geen wijkmiddagen organiseren op de gebruikelijke wijze. Maar zo mag er toch een moment zijn waarop er in het bijzonder aandacht is voor de ouderen in de wijken. De gezamenlijke kerstwijkavond hoop ik dan te verzorgen. Het is allemaal slechts digitaal mee te maken. Dat heeft nogal beperkingen, om het zacht uit te drukken. Die ervaren we allemaal. Maar anderzijds is het ook een mogelijkheid om toch samen te gedenken en te vieren. U moet zelf voor iets lekkers bij de koffie zorgen. En misschien kunt u het moment samen met een familielid beleven, dat maakt het allemaal toch weer wat meer tot een “sámen-komst”.

Zondag

Zondagavond heeft onze wijk dienst in de Ichthuskerk. De tekst is nog niet bekend, dus daar kan ik nog niets over schrijven. Het kan zomaar gebeuren dat ik voor de avonddienst kies voor stof die de dienst een meer lerend karakter geeft. Ik ben er nog niet uit. Ook al kan ik de keuze niet zo lang meer voor me uitschuiven. Soms heb ik wel eens spijt geluisterd te hebben naar mijn hoogleraar Dr. Jagersma, dat een preek hooguit 3 weken mee kan en dan bij het oud papier moet. Het dwingt je als dominee wel om te blijven studeren. Een oude doos is ook wel eens een uitkomst, denk je dan. En overjarig koren is toch ook koren. Anderzijds is geloof en bevinding ook een actuele zaak. We belijden wel met de kerk der eeuwen, maar je kunt vandaag niet toe met het geloof van je kinderjaren. Zulke mensen kom je wel eens tegen, die het heel direct zeggen. Soms met een hunkering in de stem: toen ik jong was geloofde ik dat ook, maar….. Daar kun je niet mee zalig worden. Heden zo u Zijn stem hoort, wordt nog al eens uit gelegd als een roep aan ongelovigen alleen. Maar het is natuurlijk een Woord voor de gemeente. Leest u er Psalm 95 maar op na. Geloven is niet een relikwie uit de oude doos, maar een werkwoord dat is de tegenwoordige tijd beoefend wordt. Het is niet een bezit slechts, dat je in je binnenzak kunt hebben. Daarom kan het ook nooit een privé-zaak zijn, of iets voor achter de voordeur. En zo kan een dominee ook niet zijn hele leven teren op een studie die hij gedaan heeft. Hij heeft ooit op de universiteit het gereedschap, de tools, aangereikt gekregen en zich eigen gemaakt om zijn dienstwerk te doen, maar hij moet er iedere dag mee aan de slag. Daarom is het werk van de predikant voor het grootste deel de bestudering van de Heilige Schrift. Dat staat wat haaks op de kerkelijke wereld van vandaag, die zich door de wereldse wereld de les laat lezen en probeert tegemoet te komen aan de vraag om productie. En die bestaat dan vooral uit meetbare uitkomsten. Maar, hoe meet je de opbrengst van een preek, een meditatie, een Bijbel-les, een kringgesprek. Dat doen we dan vooral door de aantallen van bijeenkomsten en hoorders te tellen. Wat is de effectiviteit van een en ander. Nou dan kom je bij de Blijde boodschap van de geboorte van Jezus wel van de koude kermis thuis. Dat levert op het oog niets meetbaars op. Een stelletje schorriemorrie dat hun werk vergeet en zomaar wegloopt bij de schapen. Een hoop gepraat van mensen. Heb je het gehoord, die herders hebben engelen gezien! En uiteindelijk de dood van vele kinderen en een verwarring en toestanden. Ja en er zijn ook nog vluchtelingen, die naar een ander land gingen en zo probeerden hun Kind te redden. Maar uiteindelijk heeft het allemaal niks opgeleverd. Oh ja het schijnt zo te zijn dat een van die vluchtelingenkinderen later als geestelijk leider is teruggekeerd. Maar ja daar is het ook naar mee afgelopen. Uiteindelijk hebben ze Hem de doodstraf gegeven. En natuurlijk zijn er ook weer mensen die daar nog wat van wisten. Ze zeiden zelfs dat hij uit de dood weer levend is geworden. Het is al eeuwen geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het geloven. Maar ja, gekkies heb je overal. Dus ja, als je dan iedere zondag over zo’n verhaal weer iets nieuws te berde moet brengen. Dan ben je wel een hele kwalijke kostenpost voor de samenleving. Je zult toch moeten beslissen of je dat zelfde op een andere plek moet gaan doen? Wat een zegen beste lezer, als je het Woord van God mag geloven: “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”

Tenslotte

En dan is het ook ineens winter en kwamen we zondag op en zagen we vorst op de autoruiten en de bomen en struiken. De kachel in Maranatha had niet gestookt en de koster had in de vroege morgen een hele klus om hem weer aan de praat te krijgen. Warm werd het niet meer, maar altijd nog beter dan in een besneeuwde wereld samenkomen bij -5 en een Doopdienst houden bij een in het ijs uitgehouwen wak met Doopwater. Pjotr, onze tolk in Belarus, stuurde een filmpje van zo’n gebeuren. Toen ik vroeg waar is dat, kwam het antwoord: in de Russische Jordaan. Als het Woord er is en we daar samen onder buigen mogen, dan maakt de Heere het goed.

Gezegende zondag.

JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter