Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-47 16 november 2020

Herinnering gezamenlijke wijkavond

Donderdagavond is er de gezamenlijke wijkavond mee te maken via livestream en kerkradio vanuit de Nieuwe Kerk. Ds. G. Lugthart hoopt het te verzorgen. We hopen elkaar online te ontmoeten onder het Woord van God. Gezegende avond!

Lidmatenkringen

We hopen elkaar ontmoeten op 26 november D.V. Dan is de periode waarvoor nu is afgesproken elkaar niet in levende lijve te ontmoeten mogelijk voorbij.

Ik wil allen die deze kringen bezoeken vragen mij een berichtje te sturen via Whatsapp of sms op 06 33774006. Dan kan ik zien of u hoopt te komen en is het ook gemakkelijker weer af te zeggen als dat onverhoopt toch weer noodzakelijk zou zijn. We lezen dan het volgende hoofdstukje in ons boek over de Petrusbrieven. Hoofdstuk 12. U las het al voor de bijeenkomst die we in oktober moesten afblazen.

Zondag

Onze wijk heeft zondag dienst in de Oude kerk. Dan mag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen van de gemeente. De prediking zal weer in het licht staan van de eindtijd. Dat is de tijd voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel. Dat is de tijd die voorts kort is, zegt de Schrift. De gemeente mag een Maranatha-gemeente zijn. Een gemeente die leeft met de wetenschap: “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen”. En zo gaat ze “de Bruidegom tegemoet”. En zij komen aan en “Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn”.

Tenslotte

Een kort bericht. We trachten deze week en paar dagen rust te houden. Zondagavond hoop ik met u via de laptop een dienst bij te wonen met mijn vrouw. Dat maakt dat ook de zondag rustiger is dan anders. Hoezeer dat voor een dominee altijd weer anders dan anders is. En toch ook wel goed. We moeten het luisteren niet verleren, maar meer en meer aanleren. Allen een hartelijke groet. We wensen u een gezegende zondag.

JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter