Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-38 14 september 2020

Bij de diensten

We mochten getuige zijn van de bediening van de heilige Doop. Door de  omstandigheden met de beperkte toegang van kerkgangers moeten we niet vergeten, dat het een heel bewuste keuze is geweest van de reformatoren om de bediening van de Doop in het midden van de gemeente te laten plaatsvinden en niet slechts in de kring van de gemeente. U heeft er begrip voor dat doopouders gelegenheid krijgen om hun familie uit te nodigen. Dan is er maar zeer beperkt ruimte voor andere gemeenteleden. Maar dat betekent niet dat we een andere doopopvatting hebben gekregen. Het teken van de Doop wordt bediend in het midden van de gemeente. Het zijn kinderen van Gods verbond en ze worden door de Doop ingelijfd in het lichaam van Christus. Daar horen ze nu bij. Bij je familie hoor je door het bloed van de ouders of door adoptie. Bij de christelijke gemeente behoren we door het bloed van Christus. En door die gemeente worden we dus verwelkomd in haar midden. Zondagmorgen heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. Dan is het een gewone dienst. We hadden eerder de hoop uitgesproken dat er dan een Avondmaalsviering zou kunnen zijn. Maar daar wordt nog over nagedacht. U begrijpt dat vraagt in deze tijd veel voorbereiding.

Herinnering Lidmatenkringen

Donderdag 17 sept. D.V. hopen we elkaar te ontmoeten in de Pniëlkerk. We gaan verder waar we gebleven zijn in ons boekje over de Petrusbrieven. Hoofdstuk 11. We beginnen samen als (oudere en jongere) lidmatenkringen en gaan voor de vraagbespreking uiteen. Tenminste als de ruimte dat toestaat. We houden ons immers aan de corona-regels. U bent van harte welkom. 19.45 in de Pniëlkerk.

Catechese

Elders in de kerkbode kun je lezen dat het dit jaar wat anders gaat vanwege de Coronacrisis. Je moet je opgeven voor de catechisatie! Via de link in de kerkbode kun je aangeven dat je je aanmeldt! Je bent hartelijk welkom. Ook de jongeren die voor het eerst komen. Alle jongeren van 12 jaar en ouder worden verwacht!

Belijdeniscatechese

Voor de belijdeniscatechisatie hebben zich al twee deelnemers aangemeld. Ik hoop dat anderen zich hierbij aansluiten. Het is nog te vroeg om al afspraken te maken. Tegen de 29ste maak ik tijd en plaats bekend. Nu is het nog mogelijk wensen kenbaar te maken. Vol verwachting kijk ik uit naar jullie aanmeldingen. Voor wie er eerst nog eens over wil praten is daar gelegenheid voor! Maak je dan een afspraak? Via de mail of via 0633774006. Dit kan ook op de website worden aangemeld.

Komende winterseizoen

Er is door de scriba met de afgevaardigden van de andere wijken boven de Rijn een rooster samengesteld waarop er voor onze wijk ruimte is in de Pniëlkerk of het Maranathacentrum. Binnenkort zal dit rooster bekend worden gemaakt en in gedrukte vorm beschikbaar komen. We maken een eenvoudige wijkgids. Steeds meer mensen maken gebruik van de website waar alles ook te vinden is en dan gaat de gedrukte versie bij het oud/papier. Dus houden we het beperkt. De folder voor de catechese is ook onderweg en zal binnenkort worden rondgebracht.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter