Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-30 20 juli 2020

 

Bij de diensten

Het was een vreugde om naast het horen van het Woord weer te mogen zingen in de kerk. De catechismusprediking werd voor nu afgesloten met de behandeling van Zondag 52, een prachtig slotakkoord over de betekenis van het woordje ‘amen’. Mij trof in het bijzonder de verwijzing naar Openbaring 3: 14 waarin Christus Zelf de Amen wordt genoemd, de getrouwe Getuige. In Christus ligt alles vast en Zijn beloften wankelen niet.

Onze wijk heeft de komende weken weer regelmatig dienst, te beginnen op D.V. zondag 26 juli ’s morgens in de Nieuwe Kerk. De week erna voor het eerst sinds lange tijd in de Pniëlkerk in de morgendienst. We wensen u gezegende diensten toe.

Ds. Wijnhorst gaat naar Krabbendijke

Ds. Wijnhorst heeft het beroep naar de Hervormde Gemeente van Krabbendijke aangenomen. We wensen ds. Wijnhorst en zijn vrouw sterkte de komende maanden bij het nemen van afscheid van onze gemeente en tevens een goede ingang in de Hervormde Gemeente van Krabbendijke. We wensen de broeders van de Sionwijk wijsheid toe nu binnenkort de wijk vacant wordt.

Ten slotte

Als u dit wijkbericht leest, heeft onze dominee zijn arbeid weer ter hand genomen na een periode van rust. Onlangs mochten we stilstaan bij het 25-jarig dienen van ds. en mevrouw Geene onder ons. De Heere is trouw geweest al die jaren en dat stemt dankbaar. De Heere geve onze broeder en zijn vrouw moed en nieuwe krachten voor het werk in Zijn wijngaard in het komende seizoen. Psalm 119: 9 (berijmd en iets gewijzigd) zegt:

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’,
Opdat hij leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest hem ware wijsheid leer',
Zijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat zijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Namens de kerkenraad een hartelijk groet. De Heere zij u allen nabij en goed waar u ook bent.

K.J. Bregman, scriba

 

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter