Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-28 06 juli 2020

Bij de diensten

Afgelopen zondag mocht de Heilige Doop weer worden bediend aan de kinderen van de gemeente. En werden er ambtsdragers bevestigd tot de dienst. De Heere is een getrouw God. Hij laat niet varen het werk dat Hij eens begon.

Onze wijk heeft weer dienst op D.V. zondag 26 juli, ’s morgens in de Nieuwe Kerk. Maar alle zondagen mag de Bijbel opengaan en worden we opgeroepen ons om het Woord te verzamelen. Laat uw plek - in de kerk of thuis - niet leeg.

Webpagina’s Pniëlwijk

Bij het omzetten van de oude naar de nieuwe website (www.hervormdkatwijk.nl) is een aantal (contact)gegevens op de webpagina’s van onze wijk ‘verdwenen’. Onze webredacteur, Klaas Hoek, is bezig met het herstel ervan. Gebruikt u daarom vooralsnog de contactgegevens in de kop van dit wijkbericht.

De laatste loodjes

De basisscholen in ons dorp gaan de laatste twee weken in van een veel bewogen jaar. Op 20 juli start de zomervakantie. Door de coronamaatregelen ging sinds half maart veel anders dan anders. We wensen de kinderen, hun ouders, het onderwijzend en ondersteunend personeel van de scholen sterkte en Gods zegen toe bij de afronding van het schooljaar.

Beroep ds. Wijnhorst

Ds. Wijnhorst zal binnenkort een beroep ontvangen uit de Hervormde Gemeente van Krabbendijke. We wensen onze broeder en zijn gezin van harte Gods weg te verstaan en wijsheid bij het nemen van de beslissing op het beroep.

Ds. Geene 25 jaar predikant in Katwijk aan Zee

Op D.V. 9 juli is het precies 25 jaar geleden dat ds. Geene werd bevestigd als predikant in onze gemeente. Gekomen uit het Betuwse Zetten-Andelst werd hij op een warme zondagmorgen in 1995 in de Nieuwe Kerk bevestigd door ds. A. Beens. De tekst in de intrededienst ’s middags was het Schriftwoord uit Handelingen 4 vers 12: En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Deze tekst tekent de aard van de prediking van ds. Geene onder ons: een voortdurend wijzen op Christus Die voor ons arme zondaren verzoening heeft bereid door Zijn lijden en het kruisoffer op Golgotha. Opdat wij alleen zouden leven door en voor Hem. Wij kijken als kerkenraad en leden van de Pniëlwijk met dankbaarheid terug op de achterliggende jaren en zien daarin Gods niet-aflatende trouw in tijden van vreugde en van zorg. We bidden onze broeder en zijn vrouw, samen met de kinderen en kleinkinderen, Gods nabijheid en Zijn zegen toe voor nu en voor de komende tijd. Psalm 121 zegt: De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Ten slotte

Ds. Geene heeft vakantie tot de schoolvakanties beginnen. We wensen hem en zijn vrouw goede dagen en rust toe. Het volgende wijkbericht zal D.V. weer van zijn hand zijn.

Namens de kerkenraad een hartelijk groet aan u allen en een goede zondag gewenst.

K.J. Bregman, scriba

 

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter