Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-27 29 juni 2020

 

Bij de diensten

Ds. Heutink mocht afgelopen zondag bevestigd worden en intrede doen in onze gemeente. We heten hem en zijn gezin welkom en wensen hem Gods zegen op zijn arbeid in de Andreaswijk.

Onze wijk heeft eerst weer dienst op D.V. zondag 26 juli a.s. Maar alle zondagen mag de Bijbel opengaan en worden we opgeroepen ons om het Woord te verzamelen. Aanstaande zondag mag ook de Heilige Doop weer worden bediend. Zo is de Heere ons genadig en wil Hij werken van generatie op generatie.

Medeleven

We denken aan de zieken en rouwdragenden in onze wijk en in de gemeente. Donker kunnen de wegen zijn die u moet gaan. We wensen u sterkte en Gods vertroostende nabijheid op uw pad. Psalm 23: 4 zegt: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,  ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.

Ten slotte

De dominee en zijn vrouw zijn, als u dit wijkbericht leest, weer thuis op de Melkweg na een aantal dagen elders te hebben verbleven. Onze broeder heeft vakantie tot de schoolvakanties beginnen. We wensen hem en zijn vrouw goede dagen en rust toe.

Namens de kerkenraad een hartelijk groet aan u allen en een goede zondag gewenst.

K.J. Bregman, scriba

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter