Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-11 09 maart 2020

Vierde Lijdenszondag

We lezen verder in het bekende lied van de Knecht des Heeren in Jesaja 53. Afgelopen zondag luisterden we kort naar het midden van vers 5, waar staat: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem”. Het gedeelte vanaf het midden van vers 2 willen we nogmaals bekijken. “Hij had geen gestalte of glorie”. Zondagmorgen hoop ik weer de Evangelisatie in Hoorn te dienen.

Kerkenraadsvergadering

Woensdag 18 maart hopen we te vergaderen. We zoeken nog altijd naar een ouderling. Draagt u de vergadering in uw gebeden?

Lidmatenkringen

Donderdag 19 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezen hoofdstuk 11 uit ons boek. Het gaat over 1 Petrus 2: 11 – 3: 7. Mogelijk komt dan ook wat we de laatste keer overgeslagen hebben van hoofdstuk 10 nog aan de orde. Er is koffie en thee vanaf kwart voor acht, zodat we klokke 8 kunnen beginnen, en dan om kwart voor tien ook weer stoppen. Allemaal weer hartelijk welkom.

Ouderavond clubs David, Elizabeth, Lois en Timotheüs.

Vrijdag 20 maart is er weer een ouderavond van HGJV-clubs. Ik mag meewerken aan de opening en de meditatie verzorgen. Ik wil de ouders opwekken voor zo ver mogelijk ook te komen. Het is voor de leiding moedgevend om te merken dat de ouders hun werk waarderen. Natuurlijk weten ze dat dit werk niet gebeurd om mensen te behagen, maar dat betekent niet dat we als gemeente er niet aan moeten bijdragen dat jonge mensen deze taken blijven vervullen. Het gaat immers om de voortgang van het Koninkrijk van God. Daar gebruikt de Heilige Geest mensen en middelen voor. Op de clubs komen ook veel kinderen van ouders die maar een zeer dun lijntje met de kerk en de Bijbel hebben. Soms is dat alleen het lijntje van de kinderclub. Laten we er daarom met liefde om heen staan. Alles op een avond als deze luistert nauw. We hebben immers het verlangen het Woord van God door te geven! En laten we dan mogen aanreiken hoe heerlijk en goed de dienst van de Heere is. God dienen is niet van vroeger en over en uit. Nee, Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Laat dat onze belijdenis zijn. En laten we hen die er wekelijks tijd voor geven mede dragen in ons gebed en onze belangstelling. Zie elders in deze kerkbode de aankondiging.

Tenslotte

Met dankbaarheid zien we terug op de afgelopen zondag. We mochten in de tekenen van brood en wijn, de dood van onze Heere en Heiland gedenken. Ds. Lugthart zei aan het begin van de dienst waar we zongen: “Hoe groot is ‘t goed, dat Gij zult geven hem, wiens oprechte geest op U betrouwt, U vreest!” : “ik hoop dat u het goed hebt gehad.” Inderdaad. Het Avondmaal mag een voorproefje zijn van wat de Heere geeft in de komst van Zijn Koninkrijk. Het goede mogen we proeven en smaken. “Het goede”. We zijn nog wel eens geneigd om allerlei bijvoeglijke woorden te gebruiken waardoor we denken meer te zeggen. Maar goed is goed. Dat kan niet beter. Daar is geen best van. De Heere is goed en Zijn Woorden en Daden zijn goed. Daar kan geen beter tegen op. En wat is het goed als we daarin mogen delen.

Alles ging een beetje anders aan de tafel, maar met dankbaarheid mogen we constateren dat het ordelijk verliep.

Een gezegende zondag gewenst en een hartelijke groet,
JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter