Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-07 10 februari 2020

Zondag

Zondagavond heeft onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. We gaan weer verder in de behandeling van de 10 Woorden van de HEERE. Nu is het 5de Woord aan de orde. Daarin gaat het over vader, moeder en de kinderen. Over gezag van hen die over ons gesteld zijn. Een actueel thema. Hoe gaan we om met overheidsdienaren, met de politieagent en de aanwijzingen die de overheid geeft d.m.v. de verkeersborden langs de weg. Maar ook de man die is aangesteld om het verkeer te regelen of de mevrouw die kijkt of we wel ons parkeergeld betalen. Daarachter ligt de grote vraag naar de Godsregering in de praktijk van het leven. Waaraan ontlenen zij die macht. En dan natuurlijk de vraag, hoe dit gebod ook een belofte is?

Verantwoording

  • G.A. Geene €10 voor de wijk (10 jan.); €25 Belarus
  • De broeders J. hoek en J. van Egmond ontving € 15 voor de wijk.
  • De broeders J. van Vliet en G.J. Zwanenburg ontvingen € 5 voor de wijk
  • J. en G.A. Geene €20 wijk

Heel Hoornes zingt!

Het was een mooie avond. Ontmoeting in de Pniëlkerk. Samen zingen rond het thema “Onderweg naar de stad van God”. Dank aan allen die het organiseerden en zij die als vrijwilliger meehielp. Zo werd het een mooie avond.

Herinnering Lidmatenkring

Donderdag 13 februari D.V. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onze lidmatenkring. 19.45 is er koffie/thee. 20.00 uur willen we beginnen. Met een korte pauze rond 20.45 uur gaan we dan weer voort in groepjes en eindigen om 21.45 uur. We lezen thuis de hoofdstukjes 9 en 10 uit het boekje over de Petrusbrieven. Hartelijk welkom. Er zijn nog boekjes voor wie wil aansluiten.

Wijkavond

Donderdag 20 feb. D.V. hopen we weer de wijkavond te houden. We lezen 2 Kon. 4: 38 – 44. Honger in het land. Daarmee sluiten we voorlopig de serie over Elia en Elisa af. Daar zijn nog wel een aantal hoofdstukken in het levensboek van de profeet Elisa die we nog niet hebben gelezen, maar het wordt dan wel erg hap-snap. De volgende wijkavond is de Paaswijkavond en dan volgt nog 1 of 2 keer voor de zomer. Daar kies ik dan andere onderwerpen voor. En dan kijken we nog of we volgend seizoen de avonden over Elisa afmaken.

Tenslotte

We naderen de 1ste Lijdenszondag. Dan maken we de gang naar Pasen. Onze Orthodoxe vrienden in Belarus maken al voorbereidingen voor de Grote Vasten. Een periode van bezinning en voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Mij valt altijd weer op dat de nadruk komt te liggen op het vasten en daardoor niet op het werk van de Heere Jezus. En daardoor wordt ook het zicht op de betekenis van Christus’ lijden en sterven verdonkerd. We bidden dat de kleine Nieuw Testamentboekjes (die we in november brachten) in de verdeelshop van kleding in Kobryn door de mensen zullen worden meegenomen en gelezen. En dat zij daardoor de Heere mochten ontmoeten en leren kennen. Bidt u mee? Gezegende zondag.

JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter