Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-06 03 februari 2020

 

Zondag

Onze wijk heeft in de avond dienst in het Maranathacentrum. Dan is de beurt aan zondag 38. Het vierde van de tien Woorden van de Heere vraagt onze aandacht. Of misschien beter gezegd, ons hart.

Dr. Kohlbrugge schrijft bij dit vierde Woord de vraag: Wat is de tweede bede in het gebed des Heeren? Antwoord: “Gekomen zij Uw Koninkrijk.”. Hij vertaalt de tweede bede in de voltooide tijd. Iets om over na te denken als we zondag vieren.

 

Verantwoording

  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10;
  • Mevrouw R. Honders ontving € 5;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor de Nieuwe Kerk;
  • Broeder J. van Rijsbergen ontving € 20 voor de Nieuwe Kerk.

 

Herinnering Heel Hoornes zingt!

In de zomer hadden we een mooie avond met samenzang en Sion Mannenzang. Donderdag 6 februari hopen we weer een avond te houden. Samen met de activiteitenbegeleiders van DSV Duinrand wordt deze avond georganiseerd. De aanvang is 19.00 uur en de avond wordt gehouden in de Pniëlkerk. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Lidmatenkring

Donderdag 13 februari D.V. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onze lidmatenkring. 19.45 is er koffie/thee. 20.00 uur willen we beginnen. Met een korte pauze rond 20.45 uur gaan we dan weer voort in groepjes en eindigen om 21.45 uur. We lezen thuis de hoofdstukjes 9 en 10 uit het boekje over de Petrusbrieven. Hartelijk welkom. Er zijn nog boekjes voor wie wil aansluiten.

Tenslotte

Het was een mooie opbrengst aan toezeggingen, bijna € 900.000 vrijwillige bijdrage. Tegelijk realiseren we ons, dat het begrote bedrag nog 30.000 hoger is, en het tekort in de begroting nog eens verhoogt, en nu ruim boven de €350.000 uitkomt. Het is dus nodig dat er iets gebeurt. Een hele opgave voor de algemene kerkenraad om hieraan leiding te geven. We zullen ons niet moeten laten leiden door de bedragen, maar door een eerlijke analyse van de geestelijke situatie van de gemeente. Daar is uw bijdrage bij nodig. Niet allereerst in de collectezak, maar voor het aangezicht van de Heere onze God. Kerk betekent immers: wat van de Heere is! Wat is er nodig voor de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Het huidige tijdsgewricht zegt dat we ons vooral moeten afvragen wat men wil. Zodat we aan de vraag kunnen beantwoorden. Dat is de kijk van de wereld, die leeft zonder het Evangelie. De kerk vraagt: Heere, wat wilt U dat we doen zullen. En daar zijn we allen toe geroepen. Laat het ons gebed zijn dat de Heere naar Zijn gemeente wil omzien. Laten we zondag aan zondag ons buigen onder Zijn Woord. Laten we ons gezeggen?: Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. De kerk leeft bij wat God geeft, of ze leeft niet. Wij houden de kerk niet in stand, maar de Heere gaf Zijn leven voor haar aan het kruis. We worden geroepen dat te belijden met mond en hart. 

Voorts nam ds. Hogendoorn een beroep aan en wordt er eveneens een beroep uitgebracht op ds. Jongeneel. We wensen de broeders van harte Gods zegen. Ook voor hun vrouwen en kinderen.

Vanmorgen lazen we in het Lukasevangelie: 14: 33  Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 34  Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35  Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Het Evangelie kost ons alles, opdat we alles in Christus mogen ontvangen. Sta je misschien voor de wereld, en soms ook voor eigen ervaring, met lege handen. Arm in jezelf en arm voor de wereld.. En dan toch Kind van God, A. Comrie schrijft: Gods kinderen zijn niet arm, maar rijk in God; daarom nu, dat zij Gods kinderen zijn, zijn zij erfgenamen Gods, Rom. 8: 17, zodat zij met de psalmist mogen zeggen: Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, Gij zijt de rotssteen mijns harten, en mijn deel in eeuwigheid. De snoeren zijn hun in liefelijke plaatsen toch gevallen, en in dit opzicht is een schone, rijke en uitmuntende erfenis hun geworden. (Lees het eens: ABC van het geloof, onder het woord Armoede. Hier kunt u het lezen: http://www.theologienet.nl/documenten/Comrie_ABC.pdf

 

Gezegende zondag

JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter