Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-05 27 januari 2020

 

Kerkdienst met preekbespreking na

Opnieuw doet onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. In de avonddienst hopen we dan voort te gaan met de Heidelbergse catechismus. Zondag 37 is aan de beurt. Daar gaat het over de eed en over zweren. Ik schrijf boven de preek: Tot belijden geroepen! (Dus m.a.w. hoe sta je in deze wereld als christen.)   Het thema van de zondagsafdeling lijkt op het eerste gezicht een beetje “niet van deze tijd”. Maar als we er goed naar luisteren dan brengt het ons bij een belangrijk thema. Ook vandaag. We staan met ons geloof midden in de samenleving. Het is niet een privé-aangelegenheid, want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond’ren Uwer hand. Na afloop van de dienst is er preekbespreking met jongeren vanaf 16 jaar. We eten een broodje en daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen. Kom ook en breng vrienden en vriendinnen mee.

Verantwoording

  • De broeders J. van Vliet en G.J. Zwanenburg ontvingen € 20 voor de wijk
  • Broeder J. van Rijsbergen ontving € 20 voor de wijk

Heel Hoornes zingt!

In de zomer hadden we een mooie avond met samenzang en Sion Mannenzang. Donderdag 6 februari hopen we weer een avond te houden. Samen met de activiteitenbegeleiders van DSV Duinrand wordt deze avond georganiseerd. De aanvang is 19.00 uur en de avond wordt gehouden in de Pniëlkerk. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tenslotte

Deze week worden de enveloppen voor de actie kerkbalans opgehaald. Een heel werk voor de bezorgers. Maar ook fijn dat het werk door vele handen licht gemaakt wordt. Bedenk dat het gaat om de verkondiging van het Evangelie! Niet om een lidmaatschap van de kerk, niet om de bijdrage aan een vereniging die bepaalde taken moet verrichten, maar om uw leven in dienst van de Heere. Hij is het die u in staat stelt bij te dragen aan de voortgang van de Evangelieverkondiging. De Catechismus vraagt: waarom noemt u Jezus onze Heere? En het antwoord luidt: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. (Of zoals een eigentijdse weergave luidt: Wij zijn nu van Hem.)

Gezegende zondag

JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter