Home / Contact
Agenda / Nieuws

Openingstijden

Algemene Begraafplaats (Zuidstraat):
- Dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur

Duinrust:
- Van 16 oktober t/m 31 maart: van 08.00 uur tot 18.00 uur
- Van 1 april t/m 15 oktober: van 08.00 uur tot 21.00 uur

Huisregels

Huisregels voor de Oude Begraafplaats en Begraafplaats Duinrust
Van harte welkom op onze begraafplaats. Wij vragen u als gast respect- en stijlvol om te gaan met de graven en hun bezoekers. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een aantal huisregels opgesteld:
1. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te       beschadigen of bloemen te plukken.
2. Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang indien zij vergezeld worden van een volwassene.
3. Het meenemen van honden en andere dieren naar de begraafplaats is, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan.
4. De begraafplaats is voor auto’s, motoren en fietsen van bezoekers gesloten.
5. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis. 
6. Het is steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen die werkzaamheden moeten verrichten op de begraafplaats verboden, anders dan met toestemming van de beheerder, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
7. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
8. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen door de beheerder tijdelijk worden gesloten. 
9.Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door of namens de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd.
10. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf en het onderhoud daarvan.
11. Beplanting mag door of namens de rechthebbende uitsluitend aangebracht worden binnen de toegestane afmetingen van het graf. Overwoekering of beplanting hoger dan 50 cm is niet toegestaan. 
12. Het is niet toegestaan beplanting, grind, tegels en/of andere grondbedekkers voor, achter of tussen de graven aan te brengen
13. Degene die zich niet aan onze huisregels wil houden beschouwen wij als een ongenode gast en zullen wij vriendelijk verzoeken de begraafplaats te verlaten.

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter