Home / Contact
Agenda / Nieuws

Uitbreiding Duinrust 16 augustus 2021

Uitbreiding begraafplaats Duinrust van start

Na jaren van overleg en tijdrovende procedures is het nu zover dat de noodzakelijke uitbreiding van begraafplaats Duinrust-Nachtegaallaan kan starten. Dat betekent dat de Nachtegaallaan aan het wegennet wordt onttrokken, al blijft een voetpad gehandhaafd. De werkzaamheden starten deze week.

Reeds in 2012 is er een bestuursovereenkomst getekend tussen de gemeente Katwijk en Stichting Beheer Begraafplaatsen waarin afspraken zijn gemaakt om opties te onderzoeken om tot 2040 te kunnen blijven begraven op begraafplaats Duinrust.

Twee uitbreidingen
De eerste optie is al in 2016 gerealiseerd. Aan de zijde van de Parklaan werd Duinrust uitgebreid met 90 keldergraven en 130 zandgraven.
De tweede optie om de Nachtegaallaan bij de begraafplaats te betrekken had meer voeten in de aarde, eerst moest het bestemmingsplan gewijzigd worden en later werd er lang overlegd of er een fietspad langs de begraafplaats moest komen. Met de aanleg van het nieuwe fietspad vanaf de Laan van Nieuw-Zuid naar de Westerbaan kwam er een betere oplossing en kan er nu volstaan worden met een voetpad. Dus nu kunnen de werkzaamheden echt beginnen. 

Grondwerk en opslagloods
In het voorjaar zijn voor de grondwerkzaamheden vier Katwijkse grondaannemers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Ook zijn vier bouwaannemers gevraagd een offerte uit te brengen voor de bouw van de nieuwe opslagloods. Na het uitbrengen van de offertes gaan twee aannemers aan de slag. Van Paridon gaat de grondwerkzaamheden uitvoeren en Bouwbedrijf Hoek gaat de opslagloods bouwen.

Nachtegaallaan onttrokken aan wegennet
In mei is de omgevingsvergunning afgegeven en eind juli was de onttrekking van de Nachtegaallaan uit het wegennet een feit. Begin augustus is de grond van de Nachtegaallaan overgedragen aan de Stichting en kon op 16 augustus gestart worden met de werkzaamheden.
Vanaf eind augustus zal de Nachtegaallaan afgesloten worden om de uitbreiding te realiseren, na oplevering van de uitbreiding zal het voetpad in gebruik genomen kunnen worden.

Voltooiing maart 2022
De planning is om de werkzaamheden eind maart 2022 afgerond te hebben. Met de uitbreiding van Duinrust zullen er zo’n 600 nieuwe graven gerealiseerd worden, 110 keldergraven en 490 zandgraven. Ook komt er een tweede ‘hoofdingang’ aan de Nachtegaallaan (ter hoogte van Overduin) en een kleinere ingang ter hoogte van de Ouwehandstraat.

Update lijst van gepubliceerde graven per 19 mei 2021

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter