Home / Contact
Agenda / Nieuws

Seminar Jodendom 20 augustus 2020

Seminar Jodendom

In september zal er een seminar van 3 studieavonden worden gehouden over het Jodendom. 
Ds. H. Poot komt hierop spreken over onderstaande onderwerpen. 
De avonden zullen plaatsvinden op D.V. woensdag 2, 16 en 30 september. 
Locatie: Het Anker, aanvang 20.00 uur. 
Op deze avonden is een boekenstand van Het Baken aanwezig en is er gelegenheid om Israëlproducten te kopen. 
De toegang is gratis, er zal een collecte zijn voor de onkosten. 
Aanmelden is verplicht en kan via: kic.hervormdkatwijk@gmail.com

Van de gehouden avonden is een opname gemaakt. Deze kunt u hieronder vinden:
Registratie van 2 september 2020
Registratie van 16 september 2020

Kerk en Israëlcommissie.

Woensdag 2 september: Joodse omgang met de Bijbel

Joden en christenen delen grotendeels dezelfde Bijbel. 
Beiden beschouwen de boeken van de Tenach/ het Oude Testament als de door God geïnspireerde Heilige Schrift. 
Toch worden deze Bijbelboeken door beide groepen op een verschillende manier gelezen. 
Hoe wordt in het Jodendom met de Bijbel omgegaan?

Woensdag 16 september: Joodse spiritualiteit

In het Jodendom hebben zich verschillende godsdienstige praktijken ontwikkeld om vorm te geven aan het leven met God. 
Deze avond kijken we naar de spiritualiteit zoals die door (orthodoxe) Joden in Judea en Samaria wordt beoefend. 
Hoe geven zij vorm aan hun omgang met de Heere God?

 

Woensdag 30 september: Joden en heidenen

Na Pinksteren wordt het evangelie van de Joodse Messias Jezus over heel de wereld verspreid. 
Vele heidenen (niet-Joden) komen tot geloof in Hem, maar de meeste Joden erkennen Hem niet als Messias. 
Paulus gaat in Romeinen 9-11 uitgebreid op dit mysterie in. 
Wat zegt hij daar over de verhouding Joden en heidenen? 
Welke plaats heeft Israël in Gods heilplan?

Namens de Kerk en Israëlcommissie, ds. D.M. Heikoop

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter