Home / Contact
Agenda / Nieuws

Herderlijk schrijven 28 december 2020

Beste gemeenteleden,

We leven in een moeilijke tijd. Vanwege het corona-virus is door de algemene kerkenraad opnieuw besloten om als gemeente niet samen te komen in de kerk. Dat doet pijn en geeft verdriet, in de gemeente en ook bij ons als predikanten.  In de gemeente wordt heel verschillend gereageerd over het genomen besluit van de algemene kerkenraad. Ook dat doet pijn en geeft verdriet. Toch willen wij in gezamenlijkheid elkaar oproepen het besluit te respecteren.

Roeping
Als predikanten weten ons geroepen door onze Zender om Hem te dienen, om u als gemeente te dienen, om het evangelie dichtbij deze gemeente te brengen en u als gemeente te stimuleren om te komen naar Gods huis om daar Zijn Naam te verhogen. We verlangen naar het moment dat we weer mogen samen komen! Voor nu zijn we dankbaar dat de verkondiging van het Woord van God doorgaat en u en jij thuis dat Woord kan ontvangen. We roepen u op om steeds weer de diensten van onze gemeente thuis te volgen. Zo mogen we ons verbonden weten en elkaar vasthouden, al is het op grote afstand. Juist omdat we beseffen hoe makkelijk het nu is om te verslappen, hopen en bidden wij dat u de kracht hebt om vol te houden.

Bezinning
Het is een periode van bezinning. In alle oprechtheid tegenover God moeten ook wij erkennen dat we veel gewoon waren gaan vinden wat toch zo bijzonder is. Dat geldt voor de kerkgang, voor het ontvangen van het Woord, maar ook voor het geweldige geschenk van Gods Zoon voor een wereld verloren in schuld. We vieren het in deze dagen. Kerstfeest was altijd bijzonder! Meer dan ooit beleven we dat in deze tijd. De liefde en genade van God zijn zó bijzonder. Het gevaar van verslappen ligt altijd op de loer en  hebben we in de tijd vóórdat deze crisis kwam daar ook niet aan toegegeven? In de wereld was er een houding van hoogmoed, alsof de mensen alles bepaalden en in de hand konden houden. Een houding die we niet buiten de kerk hebben kunnen houden. Er is een streep door gezet, we blijken klein en afhankelijk. Laten we dat juist nu onder ogen zien en belijden. Hoe groot is het wonder om dan toch te mogen geloven dat God Zijn Zoon gegeven heeft, ook voor ons!

Bemoediging
We leven in een bijzondere tijd. We willen u graag bemoedigen, wanneer het voor u moeilijk is. Door ziekte, zorgen, eenzaamheid, angst of wat dan ook. Juist Kerstfeest leert ons dat God de Immanuel is. Zijn Naam is “Ik ben en Ik zal er zijn”!

We wensen u een gezegend 2021. We bidden om Gods hand in de wereldgeschiedenis tot genezing en tot heil van deze wereld. We roepen u op om te schuilen onder de vleugels van onze Almachtige God. Onder Zijn bewarende hand mogen we een nieuw jaar ingaan.

We hopen elkaar in de loop van 2021 weer te ontmoeten in Gods huis.


Namens het ministerie van predikanten,

Ds. G. Lugthart

Ds. J. B. Alblas
 

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren,
en u zult Hem de Naam Immanuel geven;
vertaald betekent dat: God met ons.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter