Home / Contact
Agenda / Nieuws

Gemeenteavond over gebruik kerkgebouwen Publicatiedatum: 25 oktober 2023

Gemeenteavond over gebruik kerkgebouwen

Al eeuwenlang is er een christelijke gemeente in ons dorp. Tot op de dag van vandaag komt jong en oud samen. Om te luisteren, te bidden, te zingen. Daar zijn we dankbaar voor.

Zorg over afnemende kerkgang

Toch is er ook zorg. Want we zien om ons heen dat het aantal mensen dat op zondag naar de kerk gaat de laatste jaren is afgenomen. Ook nu al wat langer één van de kerken op zondag gesloten is, is er toch voor iedereen voldoende plaats. Dat doet pijn. Want we verlangen ernaar dat de gemeente groeit; dat er steeds meer mensen, jonger en ouder, het goede nieuws over de Heere Jezus horen en geloven!

Hoeveel kerken open?

Voor het feit dat het aantal kerkgangers is afgenomen willen we onze ogen niet sluiten. De vraag dringt zich op wat de afgenomen kerkgang betekent voor het gebruik en de openstelling van de kerkelijke gebouwen. Zowel op zondag als doordeweeks. Daarover willen we met u en jou in gesprek. Om te luisteren, van gedachten te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Uitnodiging voor gemeenteavond

Op D.V. woensdag 8 november a.s. wordt er een gemeenteavond gehouden waarin we met elkaar in gesprek gaan over het gebruik van de kerkgebouwen. Er is vanwege het interactieve karakter van de avond plaats voor 120 gemeenteleden.

Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt!

Op de website en in de kerkbode van deze week leest u hoe dat gaat.

Mochten er meer dan 120 aanmeldingen zijn, dan wordt er nog een tweede avond gehouden.

Jong en oud worden hierbij van harte uitgenodigd!

U kunt zich aanmelden via onderstaande QR-code, of via het volgende mailadres: gemeenteavond.gebouwen@hervormdkatwijk.nl.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter