Home / Contact
Agenda / Nieuws

Alleen cameradiensten tijdens lockdown 18 december 2020

Alleen cameradiensten tijdens lockdown

De Algemene Kerkenraad heeft de pijnlijke beslissing genomen om het dringende advies van het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) en de PKN op te volgen. Dit advies luidt: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). Hoewel het duidelijk is dat het de kerken niet verboden kan worden om met groepen samen te komen, wordt een uitdrukkelijk beroep gedaan op kerkenraden om dit in de huidige omstandigheden niet te doen. Tenzij het echt niet anders kan.

Na uitvoerig overleg is de conclusie getrokken dat we gehoor moeten geven aan het advies/appel van het CIO/PKN. We leren in de kerk, in navolging van Schrift en belijdenis, dat onze overheid door God aan ons gegeven is en dat we ons daarom aan haar hebben te onderwerpen in alles wat recht en billijk is. Woorden uit bijvoorbeeld 1 Petrus 2 : 13 – 16 hebben ons in dezen zeker iets te zeggen. We mogen dankbaar zijn dat onze overheid de bijzondere positie en daarom ook de eigen verantwoordelijkheid van kerken respecteert. Wij zullen daar dan ook op een verantwoorde manier mee om moeten gaan en daarmee het goede moeten zoeken voor kerk én samenleving. In de huidige noodsituatie weegt het appel van onze overheid daarin zwaar.

Concreet komt het er op neer dat voor de tijd gedurende de huidige lockdown (vooralsnog tot 19 januari 2021) de volgende regels zullen gelden:
•    we komen als gemeente niet fysiek bij elkaar als dat niet echt noodzakelijk is (zowel op zondag als doordeweeks);
•    we houden geen diensten meer met 30 personen in de vijf kerken (m.u.v. de 3 doopdiensten die gepland zijn voor D.V. zondag 20 december 2020 – deze passen binnen de ruimte die er is om, indien echt nodig, wel samen te komen).
•    we houden, net als in het voorjaar, met zo min mogelijk aanwezigen, diensten in de twee kerken met livestreamverbinding. Zo snel als mogelijk breiden we dit uit naar een derde kerk, te weten het Maranathacentrum, als ook daar een camera gerealiseerd is. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Een derde kerk met livestreammogelijkheden is op dit moment zeer gewenst. Over structureel gebruik hiervan zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

Dat we elkaar ook rond de Kerstdagen niet kunnen ontmoeten in de kerk ervaren we allemaal als een groot gemis. Dat zal eens te meer gelden voor gemeenteleden die eenzaam zijn, en juist naar deze diensten hebben toegeleefd. We voelen en delen de pijn.

Ons gebed is tot God om uitkomst uit deze crisis. Laat er ook gebed zijn voor elkaar.

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter