Home / Contact
Agenda / Nieuws

[AFGELAST] Actiedag Om de Oude Kerk 15 april 2020

Actiedag Om de Oude Kerk 2020 geannuleerd

Vanwege alle maatregelen rondom het Coronavirus heeft de commissie Actiedag Om de Oude Kerk besloten de actiedag 2020 te annuleren. Zij betreurt het dat deze dag, waar velen van u naar uitkijken, dit jaar niet door kan gaan.

Met een schok is onze samenleving tot stilstand gekomen. We moeten afstand van elkaar houden. Dat gaat niet samen met een actiedag waarin ontmoeting en onderling contact voorop staan. Onze vrijwilligers, die zich elk jaar met hart en ziel inzetten, zouden ook hun werk niet veilig kunnen doen.
Ook voor onze sponsors is het economisch een zeer lastige tijd. Niet de goede tijd om hen te benaderen met de vraag de Actiedag te sponsoren.
Kortom, op dit moment zouden wij moeten starten met alle voorbereidingen, maar dat is gewoon niet mogelijk.

Onze commissie heeft er nog wel over nagedacht of het mogelijk is op een later moment in het jaar iets te organiseren om zo alsnog een mooi bedrag op te halen voor een goed doel binnen onze kerk. Helaas bleek ook dat niet haalbaar. Het organiseren van de Actiedag op de manier, zoals we dat gewend zijn, kost veel tijd aan voorbereiding. In deze ongewisse tijd willen we ook later in het jaar onze sponsors niet belasten met de vraag of zij willen bijdragen aan de actiedag.

Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend om elk jaar een Actiedag te plannen en te organiseren. Maar we zijn dit jaar krachtig stilgezet. Dat vraagt om bezinning én om verantwoorde beslissingen. 
Maar in onze stilgelegde samenleving is het net als op Stille Zaterdag: mórgen zal het Pasen zijn! We hebben het net gevierd: ‘De Heer’ is waarlijk opgestaan!’, Hij leeft en wij met Hem. Dat geeft ook in deze tijd dat onze activiteiten worden stilgezet weer hoop en verwachting voor de toekomst. Onze Heere Jezus zegt het Zelf: ‘Ik ben met u álle dagen…..’. Ook met ons in deze dagen.

Daarom hopen we in 2021 de Actiedag Om de Oude Kerk weer te organiseren. Deo Volente!  Wij kijken er naar uit om u dan in goede gezondheid te ontmoeten en samen weer een mooie dag te beleven.

Voor nu wensen wij u Gods bescherming toe. Dat u gezond mag blijven!

Commissie Actiedag Om de Oude Kerk.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter