Home / Contact
Agenda / Nieuws

Aantal toegstane kerkgangers terug naar 30 personen 06 oktober 2020

Het moderamen van de AK heeft samen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in samenspraak met het ministerie van predikanten besloten het dringende advies op te volgen uit het overleg tussen het platform van kerken en minister Grapperhaus om met niet meer dan 30 mensen samen te komen in kerkdiensten en daarbij ook niet samen te zingen.

Het is duidelijk dat iedereen ermee worstelt. Het advies is heel ingrijpend. We zien de noodzaak van het samenkomen en zijn dankbaar voor de manier hoe we daar de afgelopen maanden in gegroeid zijn - om dat ook op een verantwoorde manier te doen. Maar wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de sterke opleving van het virus, ook onder ons, met de gezondheidsrisico's die daarmee gepaard gaan.

Dit alles overwegend hebben we helaas moeten besluiten dat het voor nu het meest verstandig lijkt om mee te gaan met het advies wat is uitgebracht. Concreet: diensten met max. 30 kerkgangers en geen samenzang. We willen wel in alle vijf kerkgebouwen op zondag diensten blijven houden, zodat de kerken open blijven en elke wijk op iedere zondag toch een dienst heeft. Voor de diensten vanuit de Ichthuskerk en de Nieuwe Kerk, die met beeld worden uitgezonden, geldt de intentie om deze zoveel mogelijk het karakter te laten houden van een kerkdienst zoals we die kennen (met ingemonteerde samenzang). In de andere kerken is het denkbaar dat er voor een wat andere opbouw/invulling van de liturgie gekozen wordt. Dit is aan de predikanten/kerkenraden zelf en mede ook afhankelijk van de technische mogelijkheden.

Het is nu even helaas niet anders. Tegelijk willen we wel zoeken naar mogelijkheden voor maatwerk wat betreft onze gebouwen en het maximumaantal van 30 weer uit te breiden. Hiervoor zullen we het gesprek zoeken met onze burgerlijke overheid.

Voor a.s. zondag is het de bedoeling dat kerkenraden zelf een groep mensen uitnodigen om de dienst in de kerk bij te wonen. Voor de zondagen daarna moet rond aanmelden/uitnodigen nog iets besloten worden.

Doordeweekse activiteiten kunnen in principe zoveel mogelijk doorgang vinden, mits de regels van het RIVM in acht genomen kunnen worden en de groepen niet groter zijn dan 30 mensen.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter