Home / Contact
Agenda / Nieuws

Mededeling van de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Wij zijn op zoek naar de rechthebbenden, belanghebbenden of contactpersonen van een aantal graven op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan en op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat. Om in contact te kunnen komen, zullen we voor die graven het volgende op 26 juni gaan doen:

  1. Het grafnummer op een lijst publiceren bij de ingang van de begraafplaats.
  2. Het grafnummer op een lijst publiceren op de website “hervormdkatwijk.nl”(onderdeel “begraafplaats”), onder het kopje “nieuws”.
  3. Op het graf, voor het grafmonument, een bordje plaatsen met het verzoek om contact met ons op te nemen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken, als er een graf binnen de familie aanwezig is, om te controleren of het grafnummer op de lijst voorkomt. In dat geval verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen via 071-4012380.
Indien geen contact gelegd wordt, zal aan het einde van de graftermijn het graf, op basis van artikel 25 lid 1 van het “Reglement op het beheer van de begraafplaatsen van de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee” van 17 december 2019, vervallen aan de Stichting.
Het reglement kunt u downloaden op de website “hervormdkatwijk.nl”(onderdeel “begraafplaats”)


Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee Voorstraat 74
2225 ES Katwijk
Katwijk, 22 juni 2020

Lijst met grafnummers Duinrust

Lijst met grafnummers Oude Begraafplaats

Factuur jaarlijks onderhoud

Vanaf 10 juni zullen de facturen van het jaarlijks onderhoud van onze begraafplaatsen Duinrust en Oude Begraafplaats rond gebracht worden. 
Voor de rechthebbenden die ons gemachtigd middels een incasso, zal het bedrag van de factuur op 24 juni worden geïncasseerd van uw bankrekening.
Door wijzigingen in de wetgeving is overgestapt naar andere manier van onkruidbestrijding op onze begraafplaatsen, namelijk door het onkruid met heet water te bestrijden, dit wordt uitbesteed aan Heemskerk uit Noordwijkerhout. Dit bedrijf werkt ook voor de gemeente Katwijk. 
Het bestrijden met heet is arbeidsintensief en brengt hogere kosten met zich mee. Het tarief voor 2020 is door het bestuur vastgesteld op € 59 voor het jaar 2020.

 

Bijenkasten

Op de begraafplaats Duinrust zijn 2 nieuwe plekken gecreëerd om bijenkasten te plaatsen, in totaal zijn er nu 3 plekken op Duinrust. Ook op de Oude Begraafplaats is een plek gecreëerd voor bijenkasten.
Vanaf 2018 stonden er bijenkasten op de begraafplaats Duinrust, dit bleek een groot succes te zijn, de bijen deden het heel goed waardoor de vraag van de imker kwam om nog wat plekken te creëren.
De commissie begraafplaatsen heeft daar positief op geantwoord.
Het aantal bijen in Nederland is flink afgenomen en dat is een slechte ontwikkeling, vandaar dat wij hopen zo een bijdrage te leveren aan een betere bijenstand.
 
Wand waar achter bijenkasten staan

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter