Home / Contact
Agenda / Nieuws

Uitbreiding begraafplaats Duinrust van start

Na jaren van overleg en tijdrovende procedures is het nu zover dat de noodzakelijke uitbreiding van begraafplaats Duinrust-Nachtegaallaan kan starten. Dat betekent dat de Nachtegaallaan aan het wegennet wordt onttrokken, al blijft een voetpad gehandhaafd. De werkzaamheden starten deze week.

Reeds in 2012 is er een bestuursovereenkomst getekend tussen de gemeente Katwijk en Stichting Beheer Begraafplaatsen waarin afspraken zijn gemaakt om opties te onderzoeken om tot 2040 te kunnen blijven begraven op begraafplaats Duinrust.

Twee uitbreidingen
De eerste optie is al in 2016 gerealiseerd. Aan de zijde van de Parklaan werd Duinrust uitgebreid met 90 keldergraven en 130 zandgraven.
De tweede optie om de Nachtegaallaan bij de begraafplaats te betrekken had meer voeten in de aarde, eerst moest het bestemmingsplan gewijzigd worden en later werd er lang overlegd of er een fietspad langs de begraafplaats moest komen. Met de aanleg van het nieuwe fietspad vanaf de Laan van Nieuw-Zuid naar de Westerbaan kwam er een betere oplossing en kan er nu volstaan worden met een voetpad. Dus nu kunnen de werkzaamheden echt beginnen. 

Grondwerk en opslagloods
In het voorjaar zijn voor de grondwerkzaamheden vier Katwijkse grondaannemers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Ook zijn vier bouwaannemers gevraagd een offerte uit te brengen voor de bouw van de nieuwe opslagloods. Na het uitbrengen van de offertes gaan twee aannemers aan de slag. Van Paridon gaat de grondwerkzaamheden uitvoeren en Bouwbedrijf Hoek gaat de opslagloods bouwen.

Nachtegaallaan onttrokken aan wegennet
In mei is de omgevingsvergunning afgegeven en eind juli was de onttrekking van de Nachtegaallaan uit het wegennet een feit. Begin augustus is de grond van de Nachtegaallaan overgedragen aan de Stichting en kon op 16 augustus gestart worden met de werkzaamheden.
Vanaf eind augustus zal de Nachtegaallaan afgesloten worden om de uitbreiding te realiseren, na oplevering van de uitbreiding zal het voetpad in gebruik genomen kunnen worden.

Voltooiing maart 2022
De planning is om de werkzaamheden eind maart 2022 afgerond te hebben. Met de uitbreiding van Duinrust zullen er zo’n 600 nieuwe graven gerealiseerd worden, 110 keldergraven en 490 zandgraven. Ook komt er een tweede ‘hoofdingang’ aan de Nachtegaallaan (ter hoogte van Overduin) en een kleinere ingang ter hoogte van de Ouwehandstraat.

Update lijst van gepubliceerde graven per 19 mei 2021

Op 22 juni 2020 hebben wij een lijst gepubliceerd van graven waarvan wij op zoek zijn  naar de rechthebbenden, belanghebbenden of contactpersonen. Hieronder treft u een bijgewerkte lijst aan per 19 mei 2021.

Wilt u controleren of het grafnummer van uw graf op deze lijst voorkomt? In dat geval verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 - 12.00 uur via 071-4012380. E-mailen kan uiteraard ook: begraafplaatsen@hervormdegemeentekatwijk.nl

Lijst van begraafplaats Duinrust
Lijst van de Oude Begraafplaats

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 
Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk

Katwijk, 19 mei 2021

Op zoek naar nabestaanden

Wij zijn op zoek naar de nabestaande(n) van de overledenen die in één van de algemene graven C-27 t/m C-42 begraven liggen. Deze graven, waarvan de uitgiftetermijn van 15 jaar verstreken is, zullen vanaf februari 2021 geruimd gaan worden. Verdere verlenging van de uitgiftetermijn is niet mogelijk. 
Wellicht is het de wens van de nabestaande(n) om tot herbegrafenis over te gaan. In dat geval dient voor 1 februari 2021 contact opgenomen te worden met de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee, telefoon 071-4012380. 
 
Katwijk, oktober 2020

Onderhoud begraafplaatsen blijft punt van aandacht

Er bereiken ons de laatste tijd opmerkingen dat de begraafplaatsen er iets onverzorgder uitzien dan voorheen. Ook voor ons een bekend probleem, waar we al enige tijd een goede oplossing voor zoeken. Het valt niet mee om een goed en milieuvriendelijk onkruidbestrijdingsmiddel te vinden.

Vorig bestrijdingsmiddel verboden

De oorzaak dat de begraafplaatsen er minder verzorgd uitzien is dat het onkruidbestrijdingsmiddel glysofaat (Round Up) sinds kort verboden is. Dit product gebruiken wij dus niet meer en we moesten op zoek naar een andere wijze van onkruidbestrijding. Na uitvoerig overleg is gekozen voor heet-water-bestrijding om het onkruid op de paden “te lijf” te gaan. Het jaar 2020 is hiervoor een proefjaar en in november 2020 gaan wij deze methode evalueren.

Onderhoud grafmonumenten

Onkruid op en rond de monumenten werd ook altijd met glysofaat bestreden, dit namen de medewerkers mee in de werkzaamheden. Het was een effectief en weinig arbeidsintensief middel, dus het was niet veel extra werk, maar met heet water is dat wel heel anders.

Het onderhoud van de monumenten, dus ook de onkruidbestrijding, is overigens nooit een taak van de medewerkers geweest. Zo heeft het ook altijd in de reglementen gestaan. Alleen namen de medewerkers dit tot vorig jaar nog wel steeds mee in hun ronden.

In de nieuwsbrieven die verstuurd zijn naar alle rechthebbenden hebben we ook aandacht voor de andere manier van onkruidbestrijding gevraagd.

Op zoek naar goede oplossing

Concluderend: Het probleem is ons bekend en wij blijven op zoek naar de beste wijze van onkruidbestrijding op de paden. We hebben daarover ook contact met andere begraafplaatsen om te horen hoe onze collega's daar met deze kwestie omgaan. Na de evaluatie in november hopen we u goed nieuws te kunnen brengen.

Stichting Beheer Begraafplaatsen

Mededeling

Wij zijn op zoek naar de rechthebbenden, belanghebbenden of contactpersonen van een aantal graven op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan en op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat. Om in contact te kunnen komen, zullen we voor die graven het volgende op 26 juni gaan doen:

  1. Het grafnummer op een lijst publiceren bij de ingang van de begraafplaats.
  2. Het grafnummer op een lijst publiceren op de website “hervormdkatwijk.nl”(onderdeel “begraafplaats”), onder het kopje “nieuws”.
  3. Op het graf, voor het grafmonument, een bordje plaatsen met het verzoek om contact met ons op te nemen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken, als er een graf binnen de familie aanwezig is, om te controleren of het grafnummer op de lijst voorkomt. In dat geval verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen via 071-4012380.
Indien geen contact gelegd wordt, zal aan het einde van de graftermijn het graf, op basis van artikel 25 lid 1 van het “Reglement op het beheer van de begraafplaatsen van de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee” van 17 december 2019, vervallen aan de Stichting.
Het reglement kunt u downloaden op de website “hervormdkatwijk.nl”(onderdeel “begraafplaats”)

Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee Voorstraat 74
2225 ES Katwijk

Lijst met grafnummers Duinrust

Lijst met grafnummers Oude Begraafplaats

Katwijk, 22 juni 2020

Factuur jaarlijks onderhoud

Vanaf 10 juni zullen de facturen van het jaarlijks onderhoud van onze begraafplaatsen Duinrust en Oude Begraafplaats rond gebracht worden. 
Voor de rechthebbenden die ons gemachtigd middels een incasso, zal het bedrag van de factuur op 24 juni worden geïncasseerd van uw bankrekening.
Door wijzigingen in de wetgeving is overgestapt naar andere manier van onkruidbestrijding op onze begraafplaatsen, namelijk door het onkruid met heet water te bestrijden, dit wordt uitbesteed aan Heemskerk uit Noordwijkerhout. Dit bedrijf werkt ook voor de gemeente Katwijk. 
Het bestrijden met heet is arbeidsintensief en brengt hogere kosten met zich mee. Het tarief voor 2020 is door het bestuur vastgesteld op € 59 voor het jaar 2020.

Navigatie

Stichting Begraafplaatsen HGK

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter