Home / Contact
Agenda / Nieuws

Ds. J.M. Molenaar bedankt voor beroep wijkgemeente Morgenster 29 april 2021

Dinsdag 27 april jl. ontving de kerkenraad het bericht dat ds. J.M. Molenaar uit Ede voor het beroep naar onze (wijk)gemeente heeft moeten bedanken.

Uiteraard zijn we teleurgesteld, maar respecteren het genomen besluit. Temeer daar wij weten dat ook dit besluit in Gods handen ligt. De Heere zendt Zijn dienaren waarheen Hij wil en wanneer Hij wil.

We kijken terug op de goede contacten die er zijn geweest. Ds. Molenaar wil iedereen bedanken voor het meeleven via een kaart, email en gebed. Dat heeft hem en zijn vrouw goed gedaan. Ds. Molenaar besluit zijn brief dan ook met de woorden: “Het heeft ons meer dan eens blij gemaakt dat er in uw gemeente vele mensen zijn die liefde hebben voor de Heere en de gemeente. Het is ons gebed dat die liefde in ons leven en in het gemeenteleven van Katwijk aan Zee en Ede vermeerderd zal worden”.

De kerkenraad van wijkgemeente Morgenster

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter