Home / Contact
Agenda / Nieuws

Beroepingwerk wijk Morgenster 29 maart 2021

Dankbaar maakt de kerkenraad van wijkgemeente Morgenster bekend dat zij, na verkregen toestemming van de Algemene Kerkenraad, een beroep gaat uitbrengen op ds. J.M. Molenaar, hervormd predikant te Ede. Het beroep gaat in op dinsdag 6 april 2021.

D.V. zondag 18 april om 18.00 uur hoopt ds. Molenaar voor te gaan in de Nieuwe Kerk. U kunt deze dienst via de livestream meekijken. Op D.V. maandag 19 april zullen de dominee en zijn vrouw een bezoek brengen aan onze gemeente. Ds. Molenaar zal uiterlijk op D.V. dinsdag 27 april a.s. zijn beslissing kenbaar moeten maken.

Naast ds. en mevrouw Molenaar bestaat het gezin verder uit vier kinderen. Twee jongens (14 jaar en 12 jaar) en twee meisjes (10 jaar en 7 jaar).

De contactgegevens voor een blijk van meeleven met ds. Molenaar en zijn gezin zijn:

Ds. J.M. Molenaar
Vossenakker 2
6711 CZ  Ede
ds.jmmolenaar@hervormdede.nl 

Vanwege alle beperkingen die wij als gemeente ervaren vanwege het coronavirus is een contactmoment met de gemeente niet te realiseren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw meeleven en betrokkenheid met het predikantsgezin te tonen door middel van een kaartje of email e.d.

Wij vragen u ds. Molenaar en zijn gezin in uw voorbede te gedenken.

Kerkenraad wijkgemeente Morgenster

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter