Home / Contact
Agenda / Nieuws

Beroepingwerk wijk Morgenster 09 december 2020

Beroepingwerk wijk Morgenster

Dankbaar maakt de kerkenraad van wijkgemeente Morgenster bekend dat zij, na verkregen toestemming van de Algemene Kerkenraad, een beroep hebben uitgebracht op ds. B.J. van Assen, hervormd predikant te Nieuwe-Tonge en Herkingen. Het beroep is ingegaan op maandag 7 december 2020.

D.V. zondag 13 december om 10.00 uur hoopt ds. Van Assen voor te gaan in de Nieuwe Kerk. U kunt deze dienst via de livestream meekijken.  Op D.V. donderdag 17 december zullen de dominee en zijn vrouw een bezoek brengen aan onze gemeente. Ds. Van Assen zal uiterlijk op D.V. maandag 28 december a.s. zijn beslissing kenbaar moeten maken. 

Naast ds. en mevrouw Van Assen bestaat het gezin verder uit vier kinderen. Twee meisjes (7 jaar en bijna 1 jaar) en twee jongens (6 jaar en 2 jaar).

De contactgegevens voor een blijk van meeleven met ds. Van Assen en zijn gezin zijn:
Ds. B.J. van Assen
Korteweegje 3
3244 AK Nieuwe Tonge
0187 651631 
dsvanassen@hotmail.com

Vanwege alle beperkingen die wij als gemeente ervaren vanwege het coronavirus is een contactmoment met de gemeente niet te realiseren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw meeleven en betrokkenheid met het predikantsgezin te tonen door middel van een kaartje of email e.d.

Wij vragen u ds. Van Assen en zijn gezin in uw voorbede te gedenken.

Kerkenraad wijkgemeente Morgenster

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter