Home / Contact
Agenda / Nieuws

Tips voor een ‘bloeiend’ gebedsleven

 

Afgelopen zondagavond zijn we begonnen met de behandeling van het ‘Onze Vader’.  Ik las bij de voorbereiding een aantal tips voor een ‘bloeiend’ gebedsleven die ik graag aan u/jou doorgeef.

1. Kies een vaste plaats om te bidden en uit de Bijbel te lezen.

2. Kies een vaste tijd (vaste momenten) op de dag om te bidden.

3. Concentreren is misschien wel het moeilijkste van bidden. Het kan helpen om alle dingen die je bezighouden op te schrijven, zodat je er wat meer orde in aanbrengt en ze vervolgens aan God kunt geven.

4. Als je er over nadenkt zijn er heel veel dingen om voor te bidden. Het is lastig om iedere dag voor alles te bidden, maar misschien kan je wel een lijst met gebedsonderwerpen maken en die onderwerpen verdelen over de week.

5. Luisteren: vaak beginnen we met praten tegen God. Maar misschien wil Hij wel dingen tegen ons zeggen. Daarom kan het goed zijn om stil te zijn en enkele verzen uit de Bijbel te lezen en te bedenken wat God hierdoor tot ons zeggen wil.

6. Gebed is een gave van God. Geniet van de momenten dat je bewust samen bent met God.

7. Samen bidden. Het stimuleert om regelmatig samen met iemand te bidden.

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter