Home / Contact
Agenda / Nieuws

Recreatieteam

Ik weet niet of het deze zomer door kan gaan: recreatieteams op de campings. Normaal gesproken worden jong en oud beziggehouden met sport en spel. Op een aantal campings ook met Bijbelstudie en bijbelclubs, gelukkig wel.

Ik hoop dat u zich deze zomer laat bezighouden door hét Recreatieteam, dat sowieso aan het werk zal gaan. Ik wil het graag aan u voorstellen: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zij vormen een drie – eenheid, die eropuit is om u/ jou te recreëren als niemand anders. Ze willen u/jou re- creëren, herscheppen en zo een nieuwe schepping van u/jou maken.

Het is, denk ik, wel goed dat u/jij van tevoren weet dat zij u/jou niet gezellig gaan bezighouden, zoals die andere teams dat doen. Ze gaan ook niet wat Bijbelstudie met u/jou doen, of zo. Dat zal er best bijkomen. Wat dit ‘Team’ doet is: u/jou grondig binnenste – buiten keren. Werkelijk niets meer bij het oude laten, een nieuwe mens van u/jou maken. En geloof me: niets is zó heilzaam als déze recreatie.

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter