Home / Contact
Agenda / Nieuws

Mondkapjes

Vorige week kwam ik een oudere mevrouw tegen op de Voorstraat. Ze kwam net uit de supermarkt en was haar mondkapje aan het opbergen. Twee woorden kon zij niet meer horen: ‘corona’ en ‘mondkapje’. Helaas moesten we vaststellen, dat daar voorlopig het laatste woord nog niet over gezegd is en dat we een lange adem nodig zullen hebben. Ja, adem en mondkapjes, dat is het hem nou net! Toch moeten we eraan, ook in de winkels en ‘overal waar we de hemel niet kunnen zien’. Onze premier en zijn ministers zijn niet te benijden, ze krijgen heel wat kritiek over zich heen. Zij zijn te laat of juist te voorbarig, te streng of te slap, niet consequent of te algemeen. Zinloze kritiek, want zoiets hebben wij met z’n allen nog nooit meegemaakt. Onze regering doet haar best, maar erkent dat het vaak ‘varen in de mist’ is. Nu dan toch mondkapjes, eerst alleen in het OV, maar inmiddels in alle openbare binnenruimten. Daar vallen kerken nog niet onder, omdat niet iedereen zomaar mag binnenlopen, maar zich eerst moet melden. Maar volgende week kan het zomaar weer anders zijn.

Je hoeft geen afgestudeerd viroloog te zijn om te bedenken dat een mondkapje allicht iéts helpt, als het virus zich via uit- en inademen verspreidt. Het behoedt de deuren van onze mond. Maar zinloze kritiek gaat er helaas dwars doorheen. Laten we daarom ook een wacht voor onze lippen zetten en onze kritiek inruilen voor gebed voor onze ministers. O, God, geef hen Uw leiding en veel inzicht en wijsheid! En verlos ons van dit virus! U, Die een vergevend en genezend God bent. Gena, o God!

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter