Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kom ga met ons en doe als wij!

 

De psalmist is blij als anderen hem zo aansporen om naar het huis van God te gaan. Hij is dan ook een ‘meelevende’ gelovige. Maar misschien wonen er in uw/jouw omgeving wel mensen die al een tijd(je) niet meer in de kerk zijn geweest. (U/jij mist ze toch wel?!) Misschien vinden ze het wel moeilijk om de stap weer te zetten. Nodig ze dan eens uit. Kom ga met ons en doe als wij! Misschien is dat net ‘het duwtje in de rug’ dat iemand nodig heeft.

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter