Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kameel

 

Voor hem ligt een lange reis door een droge, hete woestijn. Maar hij weet het: ik kan door die woestijn heenkomen. Het is mogelijk. Maar dan wel op de goede manier. En de kameel loopt naar de bron en begint te drinken, en drinken, en drinken. Er lijkt wel geen eind aan te komen. Ruim 100 liter water werkt hij zo naar binnen. Waar laat zo’n beest dat, zou je denken. Dan zie je die twee bulten op zijn rug. Twee ‘voorraadkamers’, waar al dat water en waar allerlei voedingsstoffen en vetten worden opgeslagen om de reis door de woestijn te kunnen maken.

Hebt u enig idee wanneer u in uw leven door een ‘woestijn’  heen moet? Een periode van (over - ) spanning, van ziekte, van problemen waar je niet uit lijkt te komen, van rouw, van….Wat kan het geestelijk dan ‘droog’ zijn, je bent niet in staat om nog iets tot je te nemen. Je kunt niet naar de kerk, je kunt zelfs niet meer in de Bijbel lezen. En dan? Heb je dan genoeg in de ‘voorraadkamers’ van je hart? Ben je voorbereid op zo’n reis door de woestijn? Een kameel begint niet aan zijn voorbereidingen op het moment dat hij zich realiseert: ho, dit is een woestijn, ik kan maar beter uit gaan kijken naar wat water en voedsel. Hij neemt heel zijn voorraad vóór zijn reis tot zich. Daardoor kan hij door die woestijn heenkomen. Wacht niet met geestelijk je voedsel en water te zoeken tot je (bijna) in een levenswoestijn terechtkomt! Neem nu voorraad in, zoveel je kunt. Voor je weet is het te laat.

God waarschuwt niet voor niets: Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zult zeggen: ik vind er geen vreugde in….

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter