Home / Contact
Agenda / Nieuws

Groei in een lege kerk

 

Wonderlijke dienst was dat zondagavond. In een bijna lege Nieuwe Kerk legden 13 nieuwe leden openbare belijdenis van hun geloof af. Triest voor hen dat hun familie en vrienden daar niet in groten getale getuige van konden zijn, helaas, het coronavirus vraagt offers. Je kunt ook zeggen: er mochten maar 30 mensen komen en bijna de helft deed belijdenis. Dat is ook heel bijzonder en klinkt positiever. De kerk lijkt leeggelopen, maar, neen, zij is gegroeid! Met 13 belijdende leden.

Er lijkt reden tot klagen, maar er is meer reden tot danken.

Zo begon onze oud-predikant, ds. F. Wijnhorst, zijn preek n.a.v. Filippenzen 1. In vers 3 zegt Paulus, die in de gevangenis zat en dus alle reden tot klagen had: ‘Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk”, en in vers 4: ‘voor u allen bid ik altijd met blijdschap.’ De gemeente van Filippi was een jonge gemeente, die stand moest houden in een heidense stad. Toch was Paulus blij en dankbaar en zeker niet in mineur, ondanks de treurige omstandigheden. Dit woord is heel toepasselijk voor onze nieuwe leden, zij mogen vertrouwen houden. Paulus zegt ook waarom: ‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus’ (vers 6). God had Zich naar Paulus uitgestrekt en was hem trouw gebleven. Hij was de Eerste, Hij zocht ons en niet wij Hem. Dank Hem daarom en vertrouw Hem dat Hij het werk in je zal afmaken. Bid ook vol vertrouwen, uitziend naar die grote dag, dat Hij komt als Bruidegom. In de aanloop naar een bruiloft word je toch ook niet ontrouw, maar winnen de liefde en de trouw voor die Ene het toch?

Een bemoedigend woord voor onze nieuwe leden, die we hartelijk welkom heten. De zinnen die zij op de liturgie hebben laten zetten spreken voor zich. Hun ja is het antwoord op Gods ja bij hun doop. Hij was de Eerste en ook zij hebben Zijn trouw ervaren. Ze willen Jezus volgen en Hem, ondanks hun falen, als hun Redder zien en willen zich inzetten voor Zijn koninkrijk. Zijn liefde voor iedereen, dat is toch het verspreiden waard! Als 13 mensen met zoveel overtuiging hun ja-woord aan God geven in deze tijd, dan springt je hart toch op van vreugde! Wij kunnen jullie heel goed gebruiken in de kerk, laat je maar zien en horen. ‘Vol vertrouwen danken en bidden’, dat was het thema van de preek, nooit meer vergeten, dat werkt je hele leven door! Ga zo in vertrouwen aan Gods hand. Op Hem kun je aan, Hij gaat door met Zijn werk. Dat hebben we gezien. Hij geeft groei. Zelfs in een lege kerk!

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!

Romeinen 12:4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter