Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vroeger werden erediensten ook wel godsdienstoefeningen genoemd. Je zou dat kunnen vergelijken met de repetities van een koor.

Maandenlang komen ze een avond in de week bijeen om te oefenen. Het zijn oefeningen met het oog op het publieke optreden.

De zondagse erediensten zijn oefeningen, repetities om God met hart en ziel te kunnen eren en dienen in het leven van elke dag. Daarom zou het fijn zijn als alle ‘koorleden’ jong en oud, er elke zondag zijn!

Titus 2:11-13

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter