Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vroeger werden erediensten ook wel godsdienstoefeningen genoemd. Je zou dat kunnen vergelijken met de repetities van een koor.

Maandenlang komen ze een avond in de week bijeen om te oefenen. Het zijn oefeningen met het oog op het publieke optreden.

De zondagse erediensten zijn oefeningen, repetities om God met hart en ziel te kunnen eren en dienen in het leven van elke dag. Daarom zou het fijn zijn als alle ‘koorleden’ jong en oud, er elke zondag zijn!

1 Petrus 2:21-24

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter