Home / Contact
Agenda / Nieuws

God is goed

Eén van Katwijks zonen, prof. dr. Jan Hoek, is vorige week met emeritaat gegaan. Meer dan een halve eeuw geleden begon hij als jongste zondagschoolmeester op de Rutgersschool onder de befaamde Gerrit Vooijs en werd na zijn studie predikant en professor in de theologie. En nu heeft hij alweer afscheid genomen als hoogleraar systematische theologie met een afscheidscollege over de goedheid van God. Een veel bestreden en betwijfeld onderwerp. ‘Als God goed is, waarom dan al dat kwaad?’ Toch twijfelt Jan Hoek er niet aan en baseert zich op de Schrift zelf, waar staat dat God genadig en barmhartig is, al ervaren gelovigen dat niet altijd zo, lees de Psalmen maar. We moeten echter niet in de valkuil trappen dat alleen het goede van God komt, want God bemoeit Zich wel degelijk met onze wereld en neemt het kwaad volstrekt serieus. De kruisiging van Christus maakt duidelijk dat God ‘juist goed is omdat Hij heilig en rechtvaardig is, omdat Hij wreker en rechter is’.Niet het kwaad en het onrecht hebben het laatste woord, maar Hij alleen.In Christus verslaat God het kwaad en kan zo nooit gezien worden als oorsprong van het kwaad. Het goede kwam eerst en is eeuwig, het kwaad is pas daarna in de wereld gekomen en is van tijdelijke aard, stelt Jan Hoek. Een kernachtige samenvatting van de Bijbel! Ja, God is goed! Een prachtig slotakkoord van onze oud-Katwijker, zijn leven lang leraar en dienaar van het Woord.

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter