Home / Contact
Agenda / Nieuws

…er zullen besmettelijke ziekten zijn… (Mat. 24: 7c)

We leven in een heftige tijd. Een besmettelijke ziekte zet samenlevingen over heel de wereld stil, ook hier in Nederland. Scholen en bedrijven zijn gesloten. Je kunt niet meer afspreken met vrienden of langsgaan bij dat zieke familielid. De intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn overvol en vele mensen sterven. En dat allemaal door een virus dat zo klein is, dat je het met je blote oog niet eens kunt zien. In Mattheüs 24 heeft de Heere Jezus al voorzegt dat er besmettelijke ziekten zullen komen. Wat heeft dat ons te zeggen? Ik denk een paar dingen.

Houvast
Allereerst wil Jezus met deze voorzegging houvast bieden. ‘Wordt niet verschikt’ zegt Hij het vers hiervoor, ‘want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde’. Hoe ellendig de dingen ook zijn die om je heen ziet gebeuren, de geschiedenis ligt in Gods hand. Hij voorzag dat dit zou moeten geschieden, Hij staat erboven.
Het is inderdaad verschrikkelijk wat we momenteel meemaken. Zoveel mensen die getroffen zijn door deze pandemie.

Mensen die weken lang eenzaam thuis zitten. Ziekenhuizen die de toeloop nauwelijks aankunnen. Mensen, ook uit Katwijk, die in kritieke toestand beademd en verpleegd moeten worden. Mensen die overlijden zonder dat de familie bij het overlijden en de uitvaart aanwezig kan zijn. Het is afschuwelijk wat er allemaal gebeurd. Maar toch, God staat erboven. Het loopt Hem niet uit de hand. We moeten vertrouwen dat ook dit een plek heeft in Zijn regering. Hij zal het uiteindelijk goed maken. 

Bekeer u!
Tegelijk zijn Jezus’ woorden ook een oproep tot bekering. De rampspoed die Hij voorzegt, ook de besmettelijke ziekte die nu over ons is gekomen, 
roept ons op om ons tot Hem te keren. 
Wij worden stilgezet. Het maakbaarheidsgeloof, ‘we gaan alles even regelen’, krijgt een grote knauw. We merken ineens: we hebben niet alles in de hand, we zijn kwetsbaar. 
Eén virus en heel de samenleving staat stil. Ook ik kan getroffen worden en waar ben ik dan? Waarom gebeurt dit? Is het een oordeel van God over onze zonden? Zijn wij veel teveel onze eigen gang gegaan en hebben Hem links laten liggen?
Ik hoop dat veel mensen daar nu over na gaan denken. Ik ben bang dat de secularisatie in ons land al zo ver gevorderd is, dat veel mensen zelfs nu God niet meer zoeken. Maar toch hoop en bid ik dat mensen door deze crisis dat toch zullen doen. Dat mensen in deze onzekere tijd de Enige zullen zoeken en vinden die zekerheid en houvast geven kan. En dat is voor u en mij uiteraard niet minder nodig. Waarvan moeten wij ons bekeren? Zijn er in ons leven dingen geslopen die niet naar Gods wil zijn? Zoekt u, jij Zijn genade?

Hoop
Jezus wijst ons met dit Bijbelwoord ook nog op iets anders. ‘Die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.’ De rampspoed die wij nu meemaken is een geboortewee: het is de aankondiging van nieuw leven. De huidige wereld loopt ten einde, een nieuwe tijd breekt aan. Jezus komt spoedig terug. Dan zal het laatste oordeel plaatsvinden en het nieuwe Jeruzalem op aarde neerdalen. Dan zal Zijn Koninkrijk heel de aarde bedekken. Dat is onze hoop! In deze verschrikkelijke pandemie horen we de voetstappen van de komende Heer. Nog maar een korte tijd en Hij komt terug. We mogen toeleven naar Zijn komst.


En deze hoop wordt nog groter wanneer je bedenkt wanneer Jezus deze profetie gesproken heeft: kort na zijn intocht in Jeruzalem. Slechts twee dagen erna zou Hij worden overgeleverd om gekruisigd te worden (Mat. 26: 2). Op Golgotha heeft Hij zichzelf aan het kruis laten nagelen om de zonden der wereld op Zich te nemen en Gods toorn daarover te dragen. Dat deed Hij uit liefde voor u en mij, om ons daarvan te kunnen bevrijden. Hij heeft voor ieder die op Hem ziet de weg tot de Vader geopend en het nieuwe leven verworven.
Zijn Koninkrijk komt; een wereld zonder dood of verdriet, zonder angst of pijn, zonder coronavirus of eenzaamheid. Het duurt nu niet lang meer. Ook deze crisis wijst erop: Zie, de Bruidegom komt, ga uit Hem tegemoet!
✍ Ds. D.M. Heikoop

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter