Home / Contact
Agenda / Nieuws

Dit is maar tijdelijk!

Ik reed onlangs op een weg die ze aan het renoveren waren. Ik moest – vanzelf – m’n snelheid aanpassen. Langs de weg stond een bord met de boodschap: dit is maar tijdelijk! Een duidelijke boodschap. Neem dit ongemak maar voor lief. Straks is het allemaal over! Ons leven loopt niet uit op de dood! Als je bij een graf van een geliefde staat mag je weten: dit is maar tijdelijk! Eens als de bazuinen klinken…..

Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter