Home / Contact
Agenda / Nieuws

 Wat een baan! je pakt een stokje en je zwaait er wat mee heen en weer en ineens beginnen allerlei mensen voor je te zingen of muziek te maken. Geen kunst aan, zo lijkt het. Maar wat weet ik daarvan af? Ik zie alleen maar het eindresultaat, de uitvoering. En natuurlijk is dat prachtig, anders was die uitvoering nog niet gehouden. Al de avonden aanleren en repeteren maak je niet mee. En wat het de dirigent kost om een nieuw stuk ‘er in‘ te krijgen. Voorspelen, na laten zingen, onderdeel voor onderdeel. En dan bijna eindeloos herhalen. De mensen voor je ieder op hun eigen manier aanspreken, meenemen, verder helpen. Wat een werk.

Wat een dirigent. Christus gaat je voor, laat je na – leven, onderdeel voor onderdeel. En dat niet één-keer-en-dan-moet-je-het-maar-weten, nee soms bijna eindeloos. Telkens weer toont Hij hoe je niet en hoe je wel mag leven met Hem. Op een voor jou persoonlijke manier word je aangesproken, door Hem meegenomen, verder geholpen. In het geloof, in het leven van het geloof. Zo leert Hij je op Hem te letten, anders zou je zomaar uit de maat lopen. Zo leert Hij je om Zijn aanwijzingen te volgen, anders zou je te vroeg of…te laat inzetten. Zo bereidt Jezus ons voor op dat hemelse koor, dat eens voor eeuwig zijn uitvoering zal geven in een zuiverheid die ongekend is hier op aarde! 

Galaten 2:19-20

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter