Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bidden rond het beroepingswerk

 

Wat wordt er door gemeenteleden gebeden als een predikant een beroep heeft. Ik moest bij die vraag weer denken aan het prachtige boekje ‘Beslagen Vensters’ van ds. H. Veldkamp over het gebed. Hij noemt drie gebeden.

1. Het egoïstische gebed.  De gemeente waar de predikant staat en die haar predikant niet graag ziet vertrekken, bidt of de predikant mag blijven en de gemeente die de predikant heeft beroepen, bidt of de predikant mag komen. Twee gemeenten die dwars tegen elkaar in bidden.

2. Het beleefde gebed. Zowel de ene als de andere gemeente bidt: Uw wil geschiede. Men weet niet wat goed is voor de ene en voor de andere gemeente, maar de Heere weet dat wel, en dus moeten we het maar aan Hem overlaten. Heel beleefd bidden: laat Uw wil maar geschieden.

3. Het gunnende gebed. Bij dit gebed bidt de gemeente niet: Heere, we zouden onze dominee nog graag een tijdje houden, maar Uw wil geschiede. Nee, er wordt gebeden: Heere, we hebben een fijne dominee, en laat die andere gemeente daar alstublieft ook nog een poosje van genieten. We danken U, dat wij hem zolang van U mochten lenen. Amen.

1 Petrus 2:21-24

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter