Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bidden rond het beroepingswerk

 

Wat wordt er door gemeenteleden gebeden als een predikant een beroep heeft. Ik moest bij die vraag weer denken aan het prachtige boekje ‘Beslagen Vensters’ van ds. H. Veldkamp over het gebed. Hij noemt drie gebeden.

1. Het egoïstische gebed.  De gemeente waar de predikant staat en die haar predikant niet graag ziet vertrekken, bidt of de predikant mag blijven en de gemeente die de predikant heeft beroepen, bidt of de predikant mag komen. Twee gemeenten die dwars tegen elkaar in bidden.

2. Het beleefde gebed. Zowel de ene als de andere gemeente bidt: Uw wil geschiede. Men weet niet wat goed is voor de ene en voor de andere gemeente, maar de Heere weet dat wel, en dus moeten we het maar aan Hem overlaten. Heel beleefd bidden: laat Uw wil maar geschieden.

3. Het gunnende gebed. Bij dit gebed bidt de gemeente niet: Heere, we zouden onze dominee nog graag een tijdje houden, maar Uw wil geschiede. Nee, er wordt gebeden: Heere, we hebben een fijne dominee, en laat die andere gemeente daar alstublieft ook nog een poosje van genieten. We danken U, dat wij hem zolang van U mochten lenen. Amen.

Spreuken 27:17

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter