Home / Contact
Agenda / Nieuws

Aan het strand

Een wandeling langs het strand. Gezellig. En…geestelijk leerzaam. Langs de vloedlijn ligt van alles wat aangespoed is. Veel ervan is afval. Ik pak een stuk hout op en gooi het weer in zee. Maar het duurt niet lang, of dat stuk hout wordt door de golven en de stroming weer op het strand gewerkt. Daar ligt het weer. Ik pak het weer op, gooi het weer in zee, maar weer: even later ligt het op het strand alsof het niet weg is geweest.

Hoe vaak gaat het in mijn leven niet net zo? Ik pak een zonde op en werp die in de ‘zee van vergeving’ . Ik breng hem naar Jezus. Maar ik doe net als op het strand: ik gooi het vanaf de vloedlijn in zee. En het duurt niet lang of die zonde is mijn leven weer binnengedreven.  Weer bega ik diezelfde fout! En dus pak ik hem weer op, gooi hem weg…om hem een poosje later weer tegen te komen in mijn leven En ik verzucht: kom ik er dan ooit vanaf?

God wil onze zonden in de diepte van de zee werpen! (Micha 7: 19b). Niet vanaf het strand een eindje bij je vandaan, maar echt, definitief dumpen! Wellicht kan ik mijn zonden beter met Hem meegeven, in plaats van ze iedere keer een eindje van me af te gooien?

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter